Studiebesøk i Sveits

Er du den norske rektoren som skal lære mer om skolesystemet i Sveits?

Last ned programmet her

De sveitsiske myndighetene legger til rette for at rektorer fra hele Europa kan bli bedre kjent med det sveitsiske skolesystemet.

Movetia, som kan sammenlignes med Diku, ønsker å invitere én eller to norske rektorer til Sveits. Tittel på studiebesøket er «Sharing good practice for high quality and satisfaction in schools».

Målgruppe: rektorer i barne-, ungdoms- eller videregående skoler

Språk: seminarets språk er engelsk

Antall norske deltakere: én eller to

NB: Det er Movetia som velger deltakere, så følg lenken og registrer deg snarest!

Ang. økonomi: Diku vil refundere reiseutgifter til de(n) som er valgt av Movetia. Movetia dekker 2 overnattinger, frokost og ett måltid per dag. Din institusjon må bidra med dekning for de andre måltidene.

Rapportering: for å få reiseutgiftene refundert krever Diku at du skriver en kort narrativ rapport (mal tilsendes)

Frist for å melde sin interesse for norske deltakere er 29. mai kl 12.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 24. sep. 2019 09:00
Til: 26. sep. 2019 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
Gaelle.Bozec@diku.no
Praktisk informasjon:

Arrangøren melder om følgende forhod:

"The participants are expected to register on the event website, share their photo and contact details with other participants (in the password-protected section of the website) and prepare a brief introductory presentation (details will be provided to the selected participants). "