Summer Academy for Artistic Research

Det nordiske sommerakademiet Summer Academy for Artistic Research (SAAR) arrangeres 8.-14. August 2021 i Helsinki.

Stipendiater tilknyttet Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid kan søke om å delta på sommerakademiet. Diku dekker deltakeravgift og reisekostnader.

Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 8. aug. 2021
Til: 14. aug. 2021
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no