Tematisk seminar - Active Citizenship in Adult Education

Vil du starte et Erasmus+ prosjekt innen temaet og leter etter partnere? 

Fra 27.- 30. november kan du delta på et kontaktseminar i Belgia.

Tittelen for seminaret er "Active Citizenship in Adult Education". 

Seminaret er for deg som ønsker å starte et prosjekt med Erasmus+-finansiering, og som trenger å finne partnere. 

Arrangøren ønsker å øke bevisstheten om, og tilrettelegge for forståelse av europeiske verdier. 

Arrangøren legger til rette for at deltakere finner egnet partner(e). Arrangøren ønsker at det gis prioritet for deltakelse til organisasjoner som først og fremst jobber med immigranter/innvandrere, lavt utdannede og eldre borgere. 

Seminaret foregår på engelsk. 

Diku vil sende inntil to personer til Belgia. Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 15. oktober 2019 kl. 12.00

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 27. nov. 2019 19:30
Til: 30. nov. 2019 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
Gaelle.Bozec@diku.no