Utveksling på videregående – erfaringer og veien videre

Hvordan opplever vg2-elever på utveksling sitt utenlandsopphold? Og hvilken betydning kan oppholdet ha for senere studier og arbeidsliv? Dette får du høre om på vårt seminar under Arendalsuka.

Et skoleår i utlandet kan gi mange positive erfaringer for elevene. I tillegg til språk og ny faglig kunnskap, får elevene mange ferdigheter på det personlige plan, som økt fleksibilitet, selvstendighet, toleranse, kommunikasjonsferdigheter og kulturell forståelse. I tillegg kan et utvekslingsopphold på videregående senke terskelen for å reise ut som student senere.

Diku har våren 2019 gjennomført en spørreundersøkelse blant elever i vg2 som er eller har vært på utveksling. Undersøkelsen gir økt kunnskap om hvordan elevene opplever utenlandsoppholdet, både faglig og sosialt. Vi har også spurt tidligere utvekslingselever om hvilken betydning oppholdet har hatt for senere studier og arbeidsliv.

På seminaret presenterer Diku funn fra undersøkelsen, og vi får høre kommentarer fra Lånekassen, Elevorganisasjonen, AFS Norge og ANSA.

Rapporten fra spørreundersøkelsen vil bli ferdigstilt til høsten.

Medvirkende

  • Gro Tjore, assisterende direktør i Diku
  • Stig Pedersen, seniorrådgiver i Diku
  • Ingunn Bakkene Cowan, fagdirektør i Lånekassen
  • Alida D'Agostino, leder i Elevorganisasjonen
  • Marit Grønskei, generalsekretær i AFS Norge Internasjonal Utveksling
  • Hanna Flood, president i ANSA
  • Siv Andersen, avdelingsdirektør i Diku
Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 15. aug. 2019 14:30
Til: 15. aug. 2019 16:30
Spørsmål?
Send en e-post til
andreas.pihl@diku.no
Praktisk informasjon:

Seminaret blir strømmet.