Utvikling og gjennomføring av felles studieprogram: hvordan lykkes?

Er du faglig ansatt og nysgjerrig på hvordan du kan samarbeide med kollegaer ved andre universitet for å utvikle felles studieprogram, men vet ikke helt hvor du skal starte? Eller jobber du i administrasjonen og ser behovet for å styrke egen kompetanse slik at du bedre kan støtte fagmiljøer som vurderer å utvikle eller igangsette denne typen samarbeidsprogram?  

Kanskje vurderer din institusjon eller fagmiljø å søke om Erasmus Mundus Joint Master eller Erasmus Mundus Design Measures, men vet ikke helt hvordan dere kan lykkes? Eller kanskje du har vært involvert i andre typer utdanningssamarbeid og ønsker nå å ta et steg videre? 

Da bør du vurdere å delta på denne nasjonale workshopen om felles masterprogram! 

Overordnet mål for workshopen er å gi nyttig kunnskap og verktøy som gjør det enklere for deg å planlegge, igangsette og delta i felles studieprogram på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte. Dette vil vi oppnå gjennom interaktive presentasjoner, aktiv deltakelse og erfaringsdeling i ulike gruppeaktiviteter og individuelt arbeid. Spesifikke utfordringer og løsninger i en norsk kontekst vil bli presentert og diskutert.   

Program

3.november: 10:30 – 16.30  

4.november: 09:00 – 13:00 

Praktisk informasjon

Workshopen holdes på engelsk.  

Workshopen blir ledet av Mirko Varano som til daglig arbeider ved Kungliga Tekniska Høgskolan med blant annet Erasmus Mundus tiltaket. Han har mange års erfaring med temaet og er også sertifisert trainer gjennom EAIE hvor han har holdt lignende kurs og workshop i flere år. Unni Kvernhusvik Sagberg fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har også langvarig erfaring fra utvikling og drift av fellesgrader både fra tidligere arbeidserfaring fra UiB, som trainer gjennom EAIE og nå som ansvarlig for Erasmus Mundus-tiltaket i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  Bård Hekland er knyttet til Global seksjon ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og arbeider bl.a. med Erasmus Mundus.  

Dersom du ønsker å delta, fyll ut registreringsskjemaet hvor du blant annet blir bedt om å gjøre rede for tidligere erfaring med felles studieprogram, enten på administrativt eller faglig nivå samt din motivasjon for å delta på workshopen.  

Vi har et begrenset antall plasser, og dersom oversøking vil vi sikre at representanter fra flest mulig utdanningsinstitusjoner får delta. I tillegg vil vi prioritere deltakere som har planer for å sende inn en Erasmus Mundus-søknad i den neste utlysningen som er ventet i november 2021 med søknadsfrist våren 2022.  

Hotellreservasjon

Vi har reservert 25 rom på Thon Hotel Opera for deltakere, disse rommene må bestilles og betales av den enkelte deltaker. Fristen for å reservere rom er 18. oktober via følgende e-postadresse: booking@olavthon.no. Bruk referansenummer: 29726086. Pris per rom per natt er 1495 kr. 

Reise og overnatting må dekkes av den enkelte deltaker. Dagpakke inkludert lunsj begge dager og middag dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 3. nov. 2021 10:30
Til: 4. nov. 2021 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
bard.hekland@hkdir.no