Veilederseminar

Seminaret fokuserer på veileders rolle og ansvar gjennom stipendiatperioden. 

Hvem kan delta?

Seminaret er åpent for veiledere til stipendiater i Nasjonal forskerskole for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Påmeldingsfrist:
1. mar. 2020
Tid:
Fra: 16. mar. 2020 12:00
Til: 16. mar. 2020 18:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no