Veilederseminar (avlyst)

På grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset har vi dessverre kommet frem til at at vi må avlyse veilederseminaret. Alle påmeldte deltakere vil bli informert gjennom e-post.

Som veileder har man mye ansvar, men også stor frihet. Jostein Gundersen er selv veileder for stipendiater, men har også i flere år koordinert forskerskolens opplæringstilbud og møtt stipendiater på tvers av institusjoner, årskull og fagmiljø. Hva er veileders ansvar, hvordan blir dette ansvaret håndtert for eksempel når prosjekter møter etiske utfordringer, og hvordan kan veiledere støtte stipendiater slik at de får mest mulig ut av forskerskolens tilbud? 

Mange doktorgradskandidater fullfører aldri, eller blir kraftig forsinket. Tall fra 2016 viste at 34 prosent av 2009-kullet ikke hadde fullført etter seks år, som er målet myndighetene har satt for gjennomføring. Tallene er knyttet til vitenskapelig forskning, men problemstillingen er like aktuell innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er ulike grunner til at stipendiater sliter, men også fellestrekk. Seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen i bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Oslo treffer noen av ph.d.-kandidatene som er stresset og nedfor. I veiledersamlingen kommer hun inn på årsaker, og deler erfaringer og råd for hvordan man kan motvirke at stipendiater graver seg stadig dypere ned i en grøft. 

I tillegg vil Ellen Ugelvik, nestleder i forskerskolestyret, bidra med refleksjoner rundt teori og metoder - begreper som ble mye diskutert både under revisjon av forskerskolens opplæringstilbud og i dialogmøtet i regi av forskerskolen i juni 2019. Hvordan forstår og bruker vi de ulike begrepene? 

Språk: Primært engelsk 

Hvem kan delta?

Seminaret er åpent for veiledere til stipendiater som følger undervisningstilbudet til Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Program

11:30 Lunsj
12:30Velkommen ved Anne-Helen Mydland, styreleder i forskerskolen, og Inger Stray Lien, styreleder i PKU
12:45Veilederrollen: Ansvar og etiske utfordringer - og hvordan forskerskolen og veiledere i større grad kan samspille, ved Jostein Gundersen, tidligere koordinator for forskerskolen
13:45Pause
14:00Kunstnerisk utviklingsarbeid: Begreper, teori og metoder ved Ellen Ugelvik, nestleder i forskerskolens styre
15:00Pause
15:15Psykisk helse og utfordringer stipendiater kan møte – og hvordan vi kan møte utfordringene,  ved seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen i bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Oslo
16:15Pause
16:30Oppsummerende diskusjon 
17:00Slutt
18:00Åpning av Artistic Research Spring Forum 2020 med  kunstneriske innslag av 3. årsstipendiater 
19:00Middag

 

Hotell

Veilederseminaret og Artistic Research Forum arrangeres på Klækken Hotell ved Hønefoss. Vi har reservert rom på hotellet som kan bestilles av  våre deltakere frem til 14. februar, etter dette kan vi ikke garantere ledige rom. Overnatting har en kostnad på 1545 kr per natt inkludert lunsj og middag. Dagpakke inkludert lunsj koster 545 kr. Alle deltakere må bestille overnatting selv innen 21. februar gjennom lenken under. 

Dersom du har spørsmål angående bookingen kan du kontakte salg@klaekken.no

Reise

Klækken Hotell ligger omtrent en times kjøretur fra Oslo og Gardermoen. Det går rutebuss fra Oslo og flybuss fra Gardermoen til Klækken. Det vil ikke bli satt opp felles transport. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
8. mar. 2020
Tid:
Fra: 16. mar. 2020 11:30
Til: 16. mar. 2020 17:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no