Vocational Education and Training seminar – How can we be prepared for the challenges ahead of us?

Tirsdag 21.mars kan du få med deg webinaret Vocational Education and Training seminar – How can we be prepared for the challenges ahead of us.  Webinaret arrangeres av Slovakias programoperatør for EØS-midlene på utdanning.

Last ned programmet her

Arrangementet er særlig rettet mot ansatte ved læresteder innenfor fag- og yrkesopplæring og høyere yrkesfaglig utdanning og er ment å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Slovakia.

Deltakere vil få en kort innføring i utdanningssystemene i Norge, Liechtenstein og Slovakia etterfulgt av en paneldebatt Is Vocational Education and Training key to ensuring a competent work force for the future?

HK-dir og Fagskolen i Rogaland bidrar med presentasjoner fra norsk side.

Webinaret holdes på engelsk.

Påmelding

Send e-post til Iveta Kompisova innen 20.mars

Om EØS-midlene

EØS-midlene finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og Sør-Europa. Det overordnede formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og programlandene.

Om utdanningssamarbeid med Slovakia

Slovakia har lyst ut 2,5 millioner euro til utdanningssamarbeid mellom slovenske og norske aktører i perioden 2014-2021. Programmet har et særskilt fokus på grønn industri/innovasjon og velferdsteknologi/helsefag, men utlysingene er likevel åpne for alle fagretninger. Det er derfor særlig relevant for yrkesfaglege skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. Hensikten med programmet er å styrke relevansen og kvaliteten på undervisning og læring og utdanningssamarbeidet mellom Norge og Slovakia.

Les mer om EØS-midlene og utdanningssamarbeid her.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
20. mars
Tid:
Fra: 21. mar. 2023 09:00
Til: 21. mar. 2023 11:20
Spørsmål?
Send en e-post til
eeanorwaygrants@hkdir.no