Webinar: Digital hestekur – utilsiktede bivirkninger?

Hvordan er det egentlig å undervise og lære for tiden? Vi gjør et punktnedslag i norsk høyere utdanning, mens usikkerheten fortsatt rår og før vi blir etterpåkloke.

Presentasjoner fra webinaret

Her kan du laste ned tilgjengelige presentasjoner i pdf-format:

Innledere

Moderator er Kari Bjørgo Johnsen (UiB).

Dette er et nettmøte i Zoom hvor vi legger opp til aktiv deltakelse i mindre grupper og en avsluttende diskusjon i plenum.

Program

Studielivskvalitet

 • SMART, det som betyr noe for studentene
 • Eksempel: fra svarte til befolkete skjermer

Hilde Larsen Damsgaard

Dyrekjøpte studenterfaringer?

 • Faglige og psykososiale dilemma i fersk undersøkelse blant studentene ved ett av UiBs største institutter

Stian Torset

Det ekspertene på undervisning, læring og vurdering snakker om nå

 • Aktuelle utdanningsfaglige refleksjoner

Trine Fossland

Gruppediskusjon

 • Hva har korona lært oss, på godt og vondt?
  • Hva har overrasket mest?
 • Hva vil gruppene spørre innlederne om?
  • Prioritér ett spørsmål til hver av dem

Hilde Gaard

Plenumsdiskusjon og oppsummering

 • Utvalgte spørsmål til Hilde, Stian og Trine
 • Frempek om høstsemesteret 2020

Kari Bjørgo Johnsen og Hilde Gaard

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 28. mai 2020 13:00
Til: 28. mai 2020 14:30
Spørsmål?
Send en e-post til
hilde.gaard@diku.no
Praktisk informasjon:

Ved registrering får du tilsendt en e-post med informasjon om hvordan du kobler deg til.