Webinar for program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene

Fredag 19. juni kl. 10.00 til 10.45 arrangerer Diku et webinar for alle som er interesserte i å søke midler til prosjekter for Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene. Søknadsfrist er 23. september 2020 klokken 12.00.

Presentasjon - Søkerwebinar

Diku har lyst ut midler til kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene. I webinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen. Webinaret vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig på tiltakets nettside i etterkant.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 19. jun. 2020 10:00
Til: 19. jun. 2020 10:45
Spørsmål?
Send en e-post til
christine.floisand@diku.no