Webinar for søkere til Program for studentaktiv læring

Tirsdag 10. mars kl. 11.00 arrangerer Diku et webinar for søkere til Program for studentaktiv læring. Programmet har søknadsfrist 8. juni 2020.

Diku har lyst ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

I webinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen. Webinaret vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig på programmets nettside i etterkant.

Webinaret vil bli holdt på norsk. Søkere som ønsker informasjon og veiledning på engelsk kan ta direkte kontakt med de oppgitte kontaktpersonene for utlysningen.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 10. mar. 2020 11:00
Til: 10. mar. 2020 11:45
Spørsmål?
Send en e-post til
bo.byrkjeland@diku.no