Webinar: Informasjonsmøte om Erasmus+ Sektorallianser

Europakommisjonen inviterer til informasjonswebinar om utlysningen for Erasmus+ Sektorallianser 2020.

Webinaret vil ta for seg og forklare de nye finansieringsmulighetene. Foredragsholdere vil presentere den politiske rammen for utlysningen og gi råd om forberedelse og innsending av søknad.

Webinaret sendes fra Belgia fra kl. 14:00 til 16.30 mandag 02. desember.

Gå til kommisjonens nettside for mer informasjon og registrering.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 2. des. 2019 14:00
Til: 2. des. 2019 16:30
Spørsmål?
Send en e-post til
anne.hunderi@diku.no