Webinar: Internasjonale muligheter i fremmedspråk

HK-dir arrangerer webinar for språklærere i ungdomsskole og videregående skole om internasjonale muligheter i fremmedspråk. Webinaret er først og fremst myntet på lærere i fransk, tysk og spansk, men underviser du i andre europeiske fremmedspråk, kan det likevel være inspirasjon å hente.  

Vi vil presentere mulighetene HK-dir tilbyr gjennom eTwinning, Erasmus+ mobilitet (KA1) og språkassistentordningen. Disse ordningene gir internasjonaliseringsmuligheter for elever og lærere både i klasserommet og utenlands. Du vil få høre om muligheter for:

  • språkassistent i klasserommet
  • mobilitetsopphold med elever
  • digitalt samarbeid med lærere og elever i andre land
  • jobbskygging, hospitering og kompetansehevende kurs i Europa

Vi har også invitert med oss gjester til å fortelle om deres utbytte av deltakelse i de nevnte ordningene. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis eller mot slutten av webinaret. Hjertelig velkomne skal dere være!

Spesielt for fransklærere
Fra kl. 15.30 til 16.00 inviteres fransklærere til en egen informasjonsøkt om Trollstipend og informasjon fra Institut Français de Norvège. 

Informasjon om opptak
Informasjonsmøtet vil bli tatt opp og publisert på våre nettsider og sosiale medier i etterkant. Som deltaker vil du ikke komme med på opptaket. Du vil heller ikke kunne se andre deltakere eller deltakerlisten, og du kan sende oss spørsmål anonymt underveis i møtet.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 31. jan. 2023 14:30
Til: 31. jan. 2023 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
Kjersti.Monen-Macaulay@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Vi har fått tilbakemelding på at ikke alle får en bekreftelse på mottatt registrering på epost, men dere er registrerte i systemet og vil få tilsendt en epost med lenke til webinaret dagen før. Vi vil også publisere lenken til webinaret på denne siden samme dag. Lenken til informasjonsøkten for fransklærere er den samme som for hovedwebinaret.