Webinar: Muligheter i ny programperiode - Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Er du nysgjerrig på Erasmus Mundus-tiltaket? Også i den nye programperioden støtter Erasmus Mundus felles studieprogram mellom europeiske universiteter. Men det er mange nyheter, og noen av disse vil du kunne bli kjent med i vårt webinar 26. november.

Se opptak av webinaret

 

Last ned presentasjonen

Erasmus Mundus har fram til nå støttet opprettelsen av 535 felles masterprogrammer og mer enn 24 500 studenter fra hele verden har tatt del i et Mundus-program.  

Det grunnleggende konseptet med felles studieprogram på masternivå og fysisk mobilitet mellom studiestedene videreføres i den nye programperioden, men det er gjort betydelige forenklinger og åpnet for mer fleksibilitet. Støtten til institusjoner og studenter (særlig studentene fra programland) er økt, og det er gjort mer attraktivt for institusjonene å rekruttere studenter uten stipend. Også reglene for forberedelse, studentopptak og geografisk balanse er gjort mer fleksible, og det er introdusert en egen støtte for studenter med spesielle behov. Tiltaket åpner også enda mer enn før opp for samarbeid med institusjoner utenfor Europa.  

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) er flyttet fra KA1 til KA2, og det legges mer vekt på samarbeidspartnerskap, innovasjon og eksellense, og mindre på mobilitetskomponenten.  

En nyvinning er Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som tilbyr støtte til å utvikle et Erasmus Mundus-program. Målet er å styrke deltakelsen fra underrepresenterte E+-programland, institusjoner og fagområder. Dette er en selvstendig utlysning, der en institusjon kan søke en «lump sum» opp til 55 000 euro for å utvikle et felles studieprogram. EMDM har en fast varighet på 15 måneder.  

I webinaret vil du få mer informasjon om den kommende utlysningen, og du vil få informasjon om muligheten for å søke Prosjektetableringsstøtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å søke om EMJM eller EMJMD.  

Hovedinnleder er Fissoun Caliskan fra European Education and Culture Executive Agency (EACEA).  

Hvem kan delta?

Arrangementet er relevant for alle som vurderer å søke om støtte til Erasmus Mundus felles studieprogram eller Design Measures, både faglige og administrativt ansatte.  

Deler av arrangementet holdes på engelsk.

Program

10:00 - 10:05Introduksjon, ved Unni K. Sagberg, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
10:05 - 10:50Erasmus Mundus Joint Masters & Design Measures: Priorities and Opportunites, by Fissoun Caliskan, EACEA, European Commission 
10:50 - 11:05Q&A, Fissoun Caliskan
11:05 - 11:15Prosjektetableringsstøtte og veiledning, ved Bård Hekland, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
26. nov. 2021 10:00
Tid:
Fra: 26. nov. 2021 10:00
Til: 26. nov. 2021 11:15
Spørsmål?
Send en e-post til
bard.hekland@hkdir.no