Webinar om sluttbedømmelse og oppfølging av bedømmelseskomiteer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til tverrinstitusjonelt webinar med tema sluttbedømmelse av stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid. Oppfølging av stipendiater i sluttfasen og komitéarbeidet vil bli belyst og drøftet.

Bakgrunn

De første ph.d.-programmene i kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet i 2018 ved Kunsthøgskolen i Oslo, NTNU, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen.

I dialogmøtet våren 2021 mellom forskerskolestyret og institusjonene som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid ble det fremmet forslag om et tverrinstitusjonelt seminar som tar opp sluttbedømmelse av stipendiatprosjekter.

Hensikten med seminaret er kunnskapsutveksling mellom institusjonene knyttet til prosessen rundt sluttbedømmelse, herunder refleksjonsdelen og oppfølging av bedømmelseskomiteer.

Hvilke retningslinjer, rutiner og praksiser som ligger til grunn for vurderingsprosessene ved de ulike institusjonene? Fungerer forskriftene etter hensikten? Er det behov for revisjon eller samordning mellom de ulike institusjonene?

Agenda

13:00Velkommen og presentasjonsrunde
13:10Erfaringer fra NMH og UiB i forbindelse med sluttføring av stipendiatprosjekter: Ellen Ugelvik og Jostein Gundersen
13:35Erfaringer fra NTNU i forbindelse med sluttføring av stipendiatprosjekter: Tone Åse og Michael Duch
13:45Erfaringer fra KHiO i forbindelse med sluttføring av stipendiatprosjekter: Merete Røstad
13:55Pause
14:10Plenumsdiskusjon
14:55Oppsummering

Praktisk informasjon

Webinaret holdes i Zoom, møtelenke blir delt med alle påmeldte deltakere.

Det blir ikke gjort opptak.

Hvem kan delta?

Hovedmålgruppen er institusjons- og forskningsledelse ved institusjoner med ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt andre faglig og administrativt ansatte med ansvarsområder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Representanter fra institusjoner som er i ferd med å opprette ph.d.-program eller har arbeidsgiveransvar for stipendiater som formelt er tilknyttet ph.d.-program ved annen institusjon kan også delta.

Det forventes at deltakerne bidrar aktivt inn i diskusjonene.

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 24. mar. 2022 13:00
Til: 24. mar. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no