Webinar om utvekslingssamarbeid i videregående skole

Velkommen til halvdagsseminar om utvekslingssamarbeid i videregående skole. 
Et utvekslingssamarbeid gir elever mulighet til å ta hele eller deler av Vg2 i utlandet med støtte fra Lånekassen.

Program

I dette seminaret vil du få høre erfaringer fra skoler og fylker som allerede har aktive utvekslingssamarbeid med skoler i utlandet. Du vil få praktisk informasjon om hvordan man kommer i gang med et samarbeid, hvordan man skaffer partnerskoler i utlandet, hvordan man søker godkjenning for utdanningsstøtte gjennom Lånekassen m.m.

12:00 – 12:45 

Velkommen og informasjon om ordningen «Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte». 
Skoleeksempler:
- Kongshavn vgs i Oslo: Samarbeid med Tyskland, studiespesialisering. 
- Hvam vgs i Viken: Samarbeid med England, naturbruk, landslinje. 
- Amalie Skram vgs i Bergen: Samarbeid med Kina og Japan, studiespesialisering. 
- Borgund vgs i Ålesund: Samarbeid med Frankrike, Nederland og Tyskland, praksisopphold innen flere yrkesfag.

12:45 – 13:15

Informasjon om formelle rammer, søknadsprosess og økonomi. 
Skoleeksempler: 
- Kuben vgs i Oslo: Nytt samarbeid med Malta, datateknologi og elektronikk. 
- Dahlske vgs i Grimstad: Nytt samarbeid med Tyskland, studiespesialisering. 

13:15 – 13:30
Pause
13:30 – 14:00
Skoleeiers rolle og strategisk bruk av utvekslingssamarbeid. 
Eksempler fra skoleeier: 
- Vestland fylkeskommune 
- Trøndelag fylkeskommune  
14:00 – 14:30
Informasjon om andre ordninger og ressurser. 
Eksempel fra Kyrksæterøra vgs i Trøndelag: Langtidsmobilitet Erasmus+ 
14:30 – 14:45
Oppsummering og avslutning. 

 

Hvem kan delta? 

- Ledelse og lærere ved videregående skoler (rektor, avdelingsleder, internasjonal koordinator, etc.). Aktuelt for alle studieretninger (studiespesialisering og yrkesfag)
- Ledelse og ansatte i fylkeskommunen som jobber med videregående opplæring og/eller internasjonalisering

Seminaret kan være nyttig om du har liten eller ingen erfaring med utvekslingssamarbeid fra før, eller om du allerede har mange års erfaring med utvekslingssamarbeid.

Om utvekslingssamarbeid

Et utvekslingssamarbeid er en avtale om at elever fra en norsk videregående skole kan ha et studieopphold på en videregående skole i utlandet (hele eller deler av Vg2). Skoleeiere kan søke HK-dir om godkjenning av utvekslingssamarbeidet, slik at elevene som deltar i samarbeidet kan få støtte gjennom Lånekassen. Godkjenningen gjelder for fem år. Denne ordningen gir elever mulighet til å reise også utenfor Europa med lånekassestøtte. Les mer om godkjenning av utvekslingssamarbeid og se listen over allerede godkjente samarbeid.

Politiske føringer

Regjeringen ønsker at flere elever skal ta deler av videregående utdanning i utlandet gjennom et utvekslingssamarbeid. 
I Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører mot verden og fremtiden slår regjeringen fast at internasjonalt samarbeid skal brukes aktivt i videregående opplæring, som et ledd i å gjøre elevene bedre forberedt for videre studier og arbeidsliv. Elever, lærlinger og lærere skal få mulighet til å være mobile. 

Regjeringen ser internasjonalt samarbeid som et godt virkemiddel for å styrke utdanningskvaliteten i Norge. Det er et mål at internasjonalisering skal være en integrert del av norsk utdanning på alle nivåer. Utdanningssektoren må utnytte bredden av muligheter til internasjonalt utdanningssamarbeid og hvordan det kan støtte mål og aktiviteter i det norske utdanningssystemet.

I Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet understreker regjeringen ønsket om å styrke det bilaterale samarbeidet spesielt med Frankrike og Tyskland på forsknings- og utdanningsfeltet og oppfordrer til individuell mobilitet til disse landene.

Om seminaret

Webinaret arrangeres i samarbeid med HK-dirs fylkesnettverk for internasjonalisering av utdanning.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 8. mar. 2022 12:00
Til: 8. mar. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
aud.trohaug@hkdir.no