Webinar: Redefining higher education

Hvordan transformere høyere utdanning for å imøtekomme studentenes behov nå og i fremtiden?

I dette nettmøtet vil vi utforske internasjonale trender innen høyere utdanning og utfordre deltakerne til å tenke på nye og eksisterende tilnærminger til å omdefinere høyere utdanning. Vi legger opp til at deltakerne medvirker aktivt i mindre grupper.

Innleder er førsteamanuensis Shaun Nykvist ved NTNU, og webinaret holdes på engelsk.

Gå til den engelske siden for mer informasjon og påmelding

Påmeldingsfrist:
24. mai 2020
Tid:
Fra: 25. mai 2020 13:00
Til: 25. mai 2020 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
hilde.gaard@diku.no