SFU søkerseminar 2019

Diku inviterer til søkerseminar i forbindelse med utlysningen av Sentre for fremragende utdanning i 2019. 

Diku lyser ut 120 millioner til nye Sentre for fremragende utdanning i 2019. I den forbindelse arrangeres et søkerseminar for potensielle søkere torsdag 7. mars klokken 10.00 til 16.00 på Flesland utenfor Bergen. 

Programmet for søkerseminaret er under utvikling og vil bli oppdatert på denne siden.

Frist for påmelding til seminaret er 1. mars 2019. Du kan melde deg på søkerseminaret her. 

 

09:00-10:00

Kaffe, mat og prat

10:00-10:15

Velkommen

Introduksjon til SFU-utlysningen 2019

Seksjonsleder Jon Gunnar Mølstre Simonsen, Diku

Brief presentation of the 2019 SFU call for proposals

Seniorrådgiver Linda Rutledal, Diku

10:15-11:15

What are we looking for? How to write a successful application

Professor Stephanie Marshall, Vice-principal for education at Queen Mary University of London, chair of the expert panel for SFU in 2016 and 2019

11:15-11:40

Kaffepause

11:40-12:30

Hvordan inngår SFU i institusjonenes eget kvalitetsarbeid?

Astrid Eggen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder

Institusjonell forankring og organisering

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU (video)

Studenter som partnere i SFU - erfaringer fra 2016. Samskaping og studentinvolvering

Christine Alveberg, masterstudent ved Universitetet i Agder og studentmedlem i ekspertkomiteen 2016

12:30-13:30

Lunsj

13:30-14:30

Tips og råd fra eksisterende sentre

Hvordan skrive en god senterplan, inkludert planer for spredning og involvering, v/senterleder for Excited Guttorm Sindre

Evaluation and impact v/førsteamanuensis ved NTNU Michail Giannakos

Hvordan skrive en god søknad v/senterleder for MatRIC, Simon Goodchild (video)

Studentinvolvering i praksis v/Sondre Olai Spjeld, student ved bioCEED

14:30-15:00

Kaffepause

15:00-16:00

Paneldiskusjon, inkludert spørsmål og svar fra salen

Stephanie Marshall, leder av ekspertkomiteen 2019

Christine Alveberg, student og medlem av ekspertkomiteen i 2016

Guttorm Sindre, senterleder Excited

Linda Rutledal, seniorrådgiver Diku

 

Ordstyrer: Jon Gunnar Mølstre Simonsen, seksjonsleder Utdanning og Forskning, Diku

 

 

Ikon som viset en kalender
Registration deadline:
Time:
From: Mar 7, 2019 10:00 AM
To: Mar 7, 2019 4:00 PM
Questions?
Send an email to
sfu@diku.no