Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+ ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

  Vi støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

  I 2023 har vi ca. 62 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge.

  Støtteordninger

  Er du mellom 13 og 30 år eller jobber du med ungdom? Søk støtte til ditt prosjekt.

  Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, uformelle ungdomsgrupper og sosialt ansvarlige virksomheter er blant de som kan søke om støtte fra Erasmus+ ungdom. Sjekk hver enkelt prosjekttype for nærmere informasjon. 

  DiscoverEU

  Er du 18 eller blir du 18 i år? Da kan du bli med i trekningen om en gratisbillett for å reise med tog gjennom Europa i opptil en måned. Konkurransen arrangeres to ganger i året, og du kan velge om du ønsker deg billetter til å reise alene, eller om du vil reise sammen med vennene dine. Hvis du vinner togbilletter, kan du reise mellom 1 og 30 dager til så mange land du vil. Du må ha fylt 18 den dagen reisen starter.  

  Du som jobber med ungdom i en organisasjon, kommunal eller fylkeskommunal institusjon, skole e.l. kan også søke om å få ta med ungdommer på interrail via DiscoverEU. Da søker du prosjektstøtte fra oss i Bufdir.

  Les mer om interrail for 18-åringer i Europa her. 

  Gruppeutveksling

  Er dere en gruppe eller organisasjon med unge mellom 13 og 30 år? Besøk eller få besøk av en eller flere ungdomsgrupper fra Europa eller land som grenser til Europa. Prosjekter som er direkte knyttet til skole og utdanning kan ikke få støtte. 

  Frivillige organisasjoner, offentlige ungdomstiltak og uformelle ungdomsgrupper er hovedmålgruppe, og ikke-formell læring skal være i fokus.

  Opplæring for ungdomsarbeidere

  Jobber organisasjonen din med ungdom? Gi ungdomsarbeiderne mer kunnskap gjennom kurs og andre opplæringsaktiviteter. Søk om støtte til å arrangere studieturer, opplæringskurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter. 

  Ungdomsstyrte prosjekter

  Er du ung og vil gjøre en forskjell? Søk om penger til å gjennomføre ditt prosjekt. Det kan være en kampanje, workshop, møter eller seminar.

  Små samarbeidsprosjekter

  Små samarbeidsprosjekter gir spennende muligheter til grasrotorganisasjoner og nykommere i programmet. Disse prosjektene skal styrke kvaliteten på arbeidet, øke kapasiteten til å jobbe internasjonalt, føre til bedre praksis og utvikle nettverk. 

  Store samarbeidsprosjekter

  Gjennom store samarbeidsprosjekter kan du få støtte til langvarig samarbeid som bidrar til å utvikle noe nytt eller dele gode ideer på ungdomsfeltet. 

  Kurs

  Har du som ungdomsarbeidar eit behov for å auka kompetansen din, enten innanfor eit spesifikt tema eller om moglegheitene som fins i Erasmus+? Eller ønsker du å møta potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt? Søk om å få delta på ein av våre aktivitetar. Det kan vera kurs, seminar, studieturar, konferansar og liknande.

  Dei som får plass på kursa får dekka reise-, opphalds- og kursutgifter mot ein eigendel på 500 kr.

  Gå til Erasmus+ ungdom for oversikt over kurs

  Ressurser

  Youth Wiki - et europeisk nettverk som samler inn og sprer informasjon om ungdomspolitisk satsning i Europa. 

  Aktuelt fra Erasmus+ ungdom

  Få med deg siste nytt fra Erasmus+ ungdom