Erasmus+ håndbok for Erasmus+ koordinatorer

Nyttig informasjon om Erasmus+ på ett sted. Beregnet for Erasmus+koordinatorer!

Siste fra Erasmus+

12.10.2021

Utveksling for studenter og ansatte mellom Stavanger og Nablus

Gjennom Erasmus+ global mobilitet får studenter ved universitetet i Nablus, Palestina, studert drama ved Universitetet i Stavanger - og i 2022 reiser studenter fra UiS til Nablus på feltarbeid. 

Les om prosjektet
26.08.2021

Norsk-Russisk samarbeid innan interkulturell forståing og menneskerettar for journaliststudentar

Sidan 2014 har Høgskulen i Volda motteke støtte frå Erasmus+ Global Mobilitet til utveksling av studentar og tilsette til og frå tre russiske samarbeidsuniversitet. Totalt har prosjektet gitt stipend til meir enn 25 studentar og 20 tilsette.

Les om prosjektet