Erasmus+ håndbok for Erasmus+ koordinatorer

Nyttig informasjon om Erasmus+ på ett sted. Beregnet for Erasmus+koordinatorer!

Siste fra Erasmus+

07.05.2020

Internasjonalt samarbeid viktigere enn noen gang

Norges deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og utdanning lønner seg. – Vi henter mye penger hjem fra Horisont 2020, og stadig flere unge får internasjonal erfaring gjennom Erasmus+, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim.  

Les artikkelen
07.05.2020

Diku rapportserie 03/2020 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Rapporten følger samme oppsett som tidligere år og presenterer forrige års tall og oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i UH-sektoren. Årets temakapittel handler om Norges deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, utdanning, ungdom og idrett. Kapitlet belyser høyere utdanningssektorens deltagelse i og utbytte fra EUs rammeprogrammer, og ser på veien fram mot neste programperiode som starter i 2021.

Les rapport Last ned rapport

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: