Erasmus+ håndbok for Erasmus+ koordinatorer

Nyttig informasjon om Erasmus+ på ett sted. Beregnet for Erasmus+koordinatorer!

Siste fra Erasmus+

13.04.2021

Kan fremtidens roboter rydde og redde jordkloden vår?

Elever fra fire europeiske skoler har utviklet robot-prototyper som er i stand til å plukke plast og annet søppel fra strender. Er disse robotene en del av løsningen på hvordan vi i fremtiden kan løse store miljøutfordringer forårsaket av forsøpling?

Les om prosjektet
08.12.2020

Dikus rapportserie 06/2020 Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2020

Rapporten gir en oversikt over norsk deltagelse i Erasmus+ i grunnopplæringen som omfatter barnehage, skole, videregående  skole, fag-og yrkesopplæring og voksnes læring i nåværende programperiode.

Les rapport Last ned rapport

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: