Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte

Europeisk mobilitet 2021-utlysning

Samleside for spørsmål og svar knyttet til Europeisk mobilitet KA131 i ny programperiode. Siden blir oppdatert jevnlig.

Last ned presentasjon fra søkerwebinaret for KA131 12. april 2021 (pdf)

Lenke til Erasmus+ Programme guide 2021

 

 • Declaration of honour i søknadsskjemaet
  • SPM: Hvilken informasjon skal inn i felt 1?
   • SVAR: Undersøkes
 • Inter-institusjonelle avtaler for internasjonal dimensjon i KA131
  • SPM: Hvilke kontrakter skal brukes for disse mobilitetene?
   • SVAR: Nye maler for IIA er under utarbeidelse av kommisjonen og vil bli publisert så snart de er klare. 
 • Grønne reiser
  • SPM 1.: Hva er definisjonen av en grønn reise?
   • SVAR: Green travel is defined as the travel that uses low-emissions means of transport for the main part of the travel, such as bus, train or car-pooling. (PG21 s. 318)
  • SPM 2.: Hva er dokumentasjonskravene knyttet til grønne reiser?
   • SVAR: Undersøkes
  • SPM 3.: Hvordan skal vi fortolke og administrere de fire ekstra reisedagene som kan gis hvis relevant?
   • SVAR: Undersøkes
 • OS-midler 
  • SPM: Kan OS-midler brukes til å utjevne forskjeller i stipendrater/top-up's mellom 2020- og 2021-kontrakt? 
   • SVAR: Nei. (PG21 s. 57)
 • ECHE og universell utforming
  • Flere institusjoner melder om at ECHE ikke tilfredsstiller kravene for universell utforming, og kan derfor ikke publiseres på nett.
   • SVAR: Diku har meldt dette inn til kommisjonen og venter på avklaring. 

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: