Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte

Monitoreringsbesøk

Diku er pålagt av Europakommisjonen å gjennomføre monitoreringsbesøk til utvalgte institusjoner hvert år.

Besøkene gjøres for å sikre at aktivitetene gjennomføres på en tilfredsstillende måte og i henhold til bestemmelsene i Erasmus+-programmet. 

Et monitoreringsbesøk er en samtale mellom Diku og Erasmus-koordinator (og andre) ved institusjonen, og samtalen omhandler hvordan institusjonen arbeider for å følge prinsippene i Erasmus Charter for Higher Education.

Tilbakemelding etter besøket

På slutten av besøket skal institusjonen ha en uformell tilbakemelding på monitoreringsbesøket. I etterkant skriver Diku en rapport fra besøket som sendes til institusjonen innen 30 dager etter besøket. Institusjonen har deretter anledning til å kommentere rapporten innen 30 dager fra de mottar rapporten.

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: