Praktisk informasjon

Årshjul - europeisk mobilitet

Januar2. utbetaling av midler
FebruarSøknadsfrist nye prosjekter
April
  • Tildeling av prosjektmidler
  • Tildeling av OLS-lisenser
Mai
  • Kontrakt sendes ut
  • Prosjekter opprettes i Mobility tool (når kontrakt er signert av begge parter)
  • Prosjekter avsluttes (24 mnd)
Juni
  • Oppstart nye prosjekter
  • 1. utbetaling av midler
  • Sluttrapportering (24 mnd)
AugustSvar på sluttrapport og endelig oppgjør (24 mnd)
SeptemberProsjekter avsluttes (16 mnd)
OktoberSluttrapportering (16 mnd)
NovemberInterimrapportering
Desember
  • Svar på interimrapport og refordeling av midler
  • Svar på sluttrapport og endelig oppgjør (16 mnd)