Praktisk informasjon

Årshjul - global mobilitet

Januar31. januar: Frist for interimrapportering (36 mnd)
Februar

Søknadsfrist nye prosjekter

Refordeling og 2. utbetaling etter interimrapportering (36 mnd)

Mai / juni

Tildeling av midler

Kontrakt sendes ut

Prosjekter oppretes i Mobility tool (når kontrakt er signert av begge parter)

JuliProsjekter avsluttes
August

Oppstart nye prosjekter 

1.utbetaling av midler

September

Frist for sluttrapportering

30. september: First for interimrapportering (24 mnd)

Oktober / november

Refordeling og 2. utbetaling etter interimrapportering (24 mnd) 

Svar på sluttrapport og endelig oppgjør