Praktisk informasjon

Endringsprosedyrer

Slik går du frem:

  • Prosedyrer ved endring av status i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, institusjonens navn, legal representative og/eller Erasmus+koordinator, se Europakommisjonens online manual for  ny programperiode. Alle endringer skal i ny programperiode foretas direkte i Funding & Tenders-portalen. Orientering om endringer skal også sendes på e-post til Diku.
  • Dersom institusjonen har fått ny OLS-kontaktperson, meldes dette kun til Diku per e-post
  • Dersom du ønsker å søke om forlengelse eller endringer i selve prosjektet ditt, finner du informasjon om hvordan du går fram på sidene om det aktuelle tiltaket
  • Global mobilitet
  • Ved endringer i Erasmus Policy Statement skal Diku informeres om dette. Oppdatert Erasmus Policy Statement sendes med "spor endringer" til erasmus@diku.no. Oppdatert versjon av Erasmus Policy Statement skal publiseres på institusjonens nettside.