Praktisk informasjon

Endringsprosedyrer

Slik går du frem:

  • Prosedyrer ved endring av status i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, institusjonens navn, legal representative og/eller Erasmus+koordinator, se Europakommisjonen sin online manual. Alle endringer skal i ny programperiode 2021 - 2027 foretas direkte i Funding & Tenders-portalen. Orientering om endrigner skal også sendes på e-post til Diku.
  • Dersom institusjonen har fått ny OLS-kontaktperson, meldes dette kun til Diku per e-post
  • Dersom du ønsker å søke om forlengelse eller endringer i selve prosjektet ditt, finner du informasjon om hvordan du går fram på sidene om det aktuelle tiltaket
  • Global mobilitet

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: