Praktisk informasjon

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Hva er ECHE

ECHE er kvalitetsrammeverket for utdanningsaktivitetene Erasmus+-programmet omfatter, og innholder en rekke prinsipper institusjonene forplikter seg til å overholde. 

Charteret inneholder følgende overordnede prinsipper:

 • Respect in full the principles of non-discrimination, transparency and inclusion set out in the Programme.
 • Ensure equal and equitable access and opportunities to current and prospective participants from all backgrounds, paying particular attention to the inclusion of those with fewer opportunities.
 • Ensure full automatic recognition of all credits (based on the European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) gained for learning outcomes satisfactorily achieved during a period of study/training abroad, including during blended mobility.
 • Charge no fees, in the case of credit mobility, to incoming mobile students for tuition, registration, examinations or access to laboratory and library facilities.
 • Ensure the quality of the mobility activities and of the cooperation projects throughout the application and implementation phases.
 • Implement the priorities of the Programme:
  • By undertaking the necessary steps to implement digital mobility management in line with the technical standards of the European Student Card Initiative.
  • By promoting environmentally friendly practices in all activities related to the Programme.
  • By encouraging the participation of individuals with fewer opportunities in the Programme.
  • By promoting civic engagement and encouraging students and staff to get involved as active citizens before, during and after their participation in a mobility or project.

Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

Selve charteret, utfyllende informasjon om prinsippene (guidelines) og monitoreringsguide (om hvordan tilsyn skal føres) er publisert på Europakommisjonen sine nettsider om ECHE. Det er svært viktig at institusjonene som deltar i Erasmus+ setter seg godt inn i charterprinsippene og overholder disse. 

ECHE selv-evaluering 

Vil du kartlegge hvor godt institusjonen din implementerer charteret? Nå kan institusjonen din bruke ECHE selv-evalueringssverktøyet for å forbedre institusjonens deltakelse i Erasmus+. Resultatet er konfidensielt, men synliggjøres i det nasjonale gjennomsnittet. Diku oppfordrer institusjonene til å dele resultatet hvis ønskelig, som et utgangspunkt for monitoreringsbesøk eller videre oppfølging. Gjennomfør evalueringen her. 

Søknad om ECHE - gjelder for programperioden 2021-2027

Søknader om ECHE sendes inn til og behandles av Europakommisjonen, og de kontakter Kunnskapsdepartementet for å få bekreftet at institusjonen som søker om charter tilfredsstiller akkrediteringskravene. Call for charter applications publiseres i Funding & tenders-portalen (europa.eu). Det er mulig å søke en gang per år, og institusjonen kan ikke søke om prosjektmidler i Erasmus+ før chartersøknaden er innvilget. Dette innebærer at institusjonen tidligst kan delta i Erasmus+ året etter at de har søkt om charter. 

I søknadsskjemaet etterspørres blant annet følgende informasjon;

 • organisasjonsdetaljer
 • institusjonens legal representative og kontaktperson
 • antall studenter, ansatte og studieprogrammer
 • studiepoengsystemet
 • kurskatalog
 • beskrivelser av rutiner for kvalitetssikring av internasjonalt utdanningssamarbeid; forberedelser, oppfølging, godkjenningsordninger, o.l.
 • tidligere deltagelse i internasjonale utdanningsprogrammer og erfaring med student- og ansattmobilitet
 • kontaktinformasjon til den enheten som er ansvarlig for internasjonalisering ved institusjonen

I tillegg til dette må institusjonen også utarbeide en Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) som institusjonen er pålagt å publisere på sine nettsider dersom chartersøknaden blir innvilget.

Ved endringer i Erasmus Policy Statement, se "endringsprosedyrer" i Erasmus+-håndboken.  

Alle institusjoner må gjennomgå en søknadsprosess/fornyelse av ECHE for å delta i ny programperiode fra 2021. Institusjoner som har vært aktive de tre siste årene, eller som mottar ECHE i 2020, vil gjennomgå en "forenklet" prosess. Øvrige institusjoner, samt institusjoner som har hatt lav kvalitet i gjennomføringen av tidligere prosjekt, må gjennomgå en "full" søknadsprosess. Les mer om ECHE-søknad for begge prosesser på våre hjemmesider.