Praktisk informasjon

Erasmus+ Programme Guide

Programguiden kommer ut i nye versjoner hvert år. Det er viktig at du fortsetter å konsultere programguidene fra det året du har mottok finansieringen. For de prosjektene som ble innvilget i 2020 skal programguiden for 2020 konsulteres gjennom hele prosjektperioden, også dersom prosjektet strekker seg inn i et nytt kalenderår. Noen ganger gjør kommisjonen endringer til allerede publiserte programguider, det er derfor viktig at du følger med på eventuelle oppdateringer, og forsikrer deg om at du bruker den siste versjonen av guiden.

Tidligere versjoner av programguiden, sammen med de viktigste endringene i hver versjon, finner du på Europakommisjonens hjemmeside. Vi i Diku kommer også til å informere dere etter beste evne når det kommer nye versjoner og endringer.