Praktisk informasjon

EU Login

Opprette EU Login-konto

  • Gå til EU Login-startsiden: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login. Deretter trykker du på "Create an account".
  • Fyll inn de etterspurte opplysningene, hak av for at du har lest og forstått privacy statement, og trykk på "Create an account".
  • Vær oppmerksom på hvilken versjon av e-postadressen din du bruker, da det er den samme versjonen du må bruke dersom du skal ha tilgang til prosjekter i Mobility Tool+.

Glemt passordet til din EU Login-konto

Dersom du har glemt passordet til din EU Login-konto, kan du be om å få et nytt passord sendt til din e-postkonto ved å trygge på lenken "Lost your password?" på innloggingssiden.

Endre passord, navn eller e-postadresse for din EU Login-konto

Du kan endre både passordet og e-postadressen knyttet til din EU Login-konto. Endringene gjør du på følgende måte. 

  • Logg inn i din EU Login-konto fra følgende lenke: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login 
  • Trykk på tannhjulet ved siden av navnet ditt og deretter på "My Account"
  • Dersom du vil endre passordet ditt, trykker du på "Change password". Dersom du vil endre navnet ditt som er registrert på kontoen eller e-postadressen din, så trykker du på "My Account".