Praktisk informasjon (2021 - 2027)

Erasmus+ programguide

Programguiden kjem ut i nye versjonar kvart år. Det er viktig at de held fram med å konsultere programguidane frå det året du fekk finansieringa. For dei prosjekta som vart innvilga i til dømes 2021, skal programguiden for 2021 blir konsultert gjennom heile prosjektperioden, og dersom prosjektet strekk seg inn i eit nytt kalenderår.

Nokre gonger gjer kommisjonen endringar til allereie publiserte programguidar, det er derfor viktig at de følgjer med på eventuelle oppdateringar og alltid tek i bruk den siste versjonen av guiden.