Rapport
Rapport
03.05.2021

Rapport fra gjennomgang av lærebokordningen for høyere utdanning våren 2021

Skriving og tilgjengeliggjøring av læremidler på norsk for høyere utdanning er viktig for å ivareta og videreutvikle et godt norsk fagspråk. Tilgang på læremidler på eget morsmål er også sentralt for studentenes læring. Siden 1984 har Kunnskapsdepartementet finansiert en støtteordning for produksjon av læremidler på norsk og samisk, som til nå har vært organisert som Lærebokutvalget for høyere utdanning. Diku overtok forvaltningen av ordningen i 2018. Støtten fra lærebokordningen er viktig for at norske forlag kan utvikle og utgi lærebøker på norsk selv om disse har et begrenset kommersielt grunnlag.  

Utgiver: Diku