Jobb i Diku

Diku er nå ein del av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. 

Sjå hkdir.no for ledige stillingar i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.