Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter etter
Erasmus+ (2021-2027) Europeiske lærarakademi
Intensjonen med tiltaket er å skape nettverk som omfattar lærarutdanningsinstitusjonar og lærarorganisasjonar som på sikt skal reformere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 09.09.2022
Refusjonsordning - Ukraina
Refusjonsordning for økonomisk støtte til studentar ramma av krigen i Ukraina
Søknadsfrist: 15.09.2022
Program for maritim kompetanse
Stortinget bevilger midler til utvikling av kvalitet og relevans innen maritim kompetanse.
Søknadsfrist: 15.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Innovasjonsallianser
Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet er å fremme innovasjon og entreprenørskap.
Søknadsfrist: 15.09.2022
Norgeskunnskap i utlandet Arrangementsstøtte
Støtte til aktiviteter, konferanser og reiser til norskmiljø ved utenlandske universiteter.
Søknadsfrist: 15.09.2022
Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene Utlysning 2022
Vi lyser ut inntil NOK 30 000 000 i tilskudd til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere kvalitetsutvikling av praksis og måter å organisere samarbeidet mellom lærerutdanninger og praksisskoler/barnehager.
Søknadsfrist: 20.09.2022
Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning Utlysning 2022 - pilotordning
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 24 millioner kroner til etablering av to piloter for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 22.09.2022
Lærebokordningen for høyere utdanning Utlysning høsten 2022
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.10.2022
Nordplus
Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk
Søknadsfrist: 01.10.2022
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnerskap ei prosjektordning som eignar seg for nye søkarar som vil prøve ut europeisk samarbeid.
Søknadsfrist: 04.10.2022
Erasmus+ (2021-2027) Europeisk policy i høyere utdanning
Målet med denne utlysningen er å teste ut og utforske transnasjonale samarbeidsinstrumenter i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 06.10.2022
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022 - andre gangs utlysning
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022
Søknadsfrist: 28.10.2022
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilskudd til kunstneriske forskningsprosjekter og stipendiatstillinger i kunstnerisk utviklingsarbeid
Søknadsfrist: 22.11.2022
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2023
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: Løpende
Vis mer