Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning
Midler til styrking av utdanningskvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 20.01.2020
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2020
Norgeskunnskap i utlandet Arrangementsstøtte
Støtte til aktiviteter, konferanser og reiser til norskmiljø ved utenlandske universiteter.
Søknadsfrist: 01.02.2020
Nordplus
Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk
Søknadsfrist: 03.02.2020
Erasmus+ Global mobilitet i høyere utdanning
Utveksling for studenter og ansatte til og fra land utenfor EU
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Ansattmobilitet for skole, barnehage og voksenopplæring
Støtte til kompetansehevende reiser innenfor Europa for ansatte i skole, barnehage og voksenopplæring
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Mobilitet i videregående og høyere yrkesfaglig utdanning
Støtte til praksisopphold i Europa for elever, studenter og undervisningspersonell.
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Europeisk mobilitet i høyere utdanning
Støtte til student- og ansattutveksling i Europa.
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Kapasitetsbygging
Støtte til samarbeid for modernisering, økt tilgjengelighet og internasjonalisering av høyere utdanning i partnerland i Erasmus+.
Søknadsfrist: 05.02.2020
Arktisk forskning og studier
Samarbeid om arktisk vitenskap mellom institusjoner og organisasjoner i Norge og Island
Søknadsfrist: 07.02.2020
Statsstipend til Kina
Målet for stipendet er økt akademisk og kulturell kontakt mellom Norge og Kina.
Søknadsfrist: 10.02.2020
Erasmus+ Fellesgrader - Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Joint Master Degree er masterprogram som tilbys av et internasjonalt konsortium av høyere utdanningsinstitusjoner.
Søknadsfrist: 13.02.2020
Erasmus+ Jean Monnet
Støtte til høyere utdanningsinstitusjoner og grupper av professorer og forskere fra hele verden som er spesialister innenfor feltet europeisk integrasjon.
Søknadsfrist: 20.02.2020
Erasmus+ Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Støtte til internasjonalt samarbeid mellom sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Søknadsfrist: 20.02.2020
Språkassistenter
Skoler kan få støtte til å ha en språkassistent i fransk, spansk eller tysk.
Søknadsfrist: 21.02.2020
Erasmus+ Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren
Europakommisjonen lyser ut midler under Erasmus+, policyrettede tiltak, hvor temaet er sosial inkludering.
Søknadsfrist: 25.02.2020
Erasmus+ Kunnskapsallianser
Støtte til samarbeid om innovasjon mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.
Søknadsfrist: 26.02.2020
Erasmus+ Europeiske universitet
Støtte til sterke strategiske partnerskap mellom europeiske høyere utdannningsinstitusjoner
Søknadsfrist: 26.02.2020
Erasmus+ Sektorallianser
Støtte til internasjonale partnerskapsprosjekter innenfor fag- og yrkeopplæring og arbeidslivet med fokus på fornying og tilpassing av yrkesfagene til arbeidslivet sine behov
Søknadsfrist: 26.02.2020
Fleksible utdanningstilbud Utlysning 2019
Støtte til utvikling av fleksible og relevante utdanningstilbud, som kan gis utenfor campus.
Søknadsfrist: 01.03.2020
Vis mer