Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Polen
Polen lyser ut i overkant av 14 millionar euro til mobilitet og prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå.
Søknadsfrist: 12.04.2021
EØS-midlane Student- og tilsettmobilitet til/frå Latvia
Er du interessert i etablere eller styrke utdanningssamarbeid med Latvia? Det blir no lyst ut kring 1.6 millionar Euro til mobilitet av studentar og tilsette mellom Noreg og Latvia.
Søknadsfrist: 12.04.2021
Trollstipend
Støtte til studieopphold i Frankrike for fransklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2021
Tysklandstipend for lærere og elevgrupper
Støtte til studieopphold i Tyskland for tysklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2021
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2021
Diku lyser ut 37,8 millioner kroner til korte og fleksible videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene tilsvarer 498 studieplasser a 60 studiepoeng.
Søknadsfrist: 16.04.2021
Digitalt sommerkurs «Deutschland ONLINE erleben»
Stipend til elever som ønsker å delta på sommerkurs i Tyskland
Søknadsfrist: 25.04.2021
Tilskudd til fleksible utdanningstilbud
Tilskudd til å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.
Søknadsfrist: 29.04.2021
Overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universiteter eller høyskoler Utlysning 2021
Diku lyser ut inntil 7,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom fagskoler og universiteter eller høyskoler.
Søknadsfrist: 30.04.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Estland
Ønskjer du å ta del i eit prosjekt som har til hensikt å forbetre studiekvaliteten og styrke kompetansen til studentar og tilsette i eit internasjonalt miljø? Midlar vert no lyst ut til samarbeid med estiske høgre utdanningsinstitusjonarEstland.
Søknadsfrist: 10.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Europeisk mobilitet for studenter og ansatte i høyere utdanning
Erasmus+ (2021-2027) europeisk student- og ansattmobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling.
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet i voksenopplæringen
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet i voksenopplæringen gir støtte til prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos de ansatte.
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever og ansatte i skolesektoren
Erasmus+ (2021-2027) elev- og ansattmobilitet gir støtte til prosjekter som vil legge til rette for læringsmobilitet for elever og ansatte.
Søknadsfrist: 11.05.2021
ASEM-DUO
Stipendprogram for utveksling av studenter mellom Asia og Europa
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæringen
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet innen fag- og yrkesopplæringen gir støtte til mobilitetsopphold for elever og lærlinger samt prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos ansatte.
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnerskap er kortare prosjekt for utveksling av god praksis og nettverksbygging.
Søknadsfrist: 20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Samarbeidspartnerskap
Erasmus+ samarbeidspartnerskap støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter.
Søknadsfrist: 20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Sport
Støtte til å utvikle nyskapende idéer og praksis innen idrett i Norge og i samarbeid med partnere i Europa
Søknadsfrist: 20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Fellesgrader - Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Joint Masters er masterprogram som tilbys av et internasjonalt konsortium av høyere utdanningsinstitusjoner.
Søknadsfrist: 26.05.2021
NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
Støtte til partnerskap med og studentmobilitet mellom Norge og utviklingsland.
Søknadsfrist: 27.05.2021
Økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger Utlysning 2021
Støtte til prosjekter med mål om å øke andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt.
Søknadsfrist: 27.05.2021
Vis mer