Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Dikus kvalitetsprogrammer
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Erasmus+ Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren
Europakommisjonen lyser ut midler under Erasmus+, policyrettede tiltak, hvor temaet er sosial inkludering.
Søknadsfrist: 25.02.2020
Erasmus+ Europeiske universiteter
Støtte til sterke strategiske partnerskap mellom europeiske høyere utdannningsinstitusjoner
Søknadsfrist: 26.02.2020
Erasmus+ Sektorallianser
Støtte til internasjonale partnerskapsprosjekter innenfor fag- og yrkeopplæring og arbeidslivet med fokus på fornying og tilpassing av yrkesfagene til arbeidslivet sine behov
Søknadsfrist: 26.02.2020
Erasmus+ Kunnskapsallianser
Støtte til samarbeid om innovasjon mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.
Søknadsfrist: 26.02.2020
Fleksible utdanningstilbud Utlysning 2019
Støtte til utvikling av fleksible og relevante utdanningstilbud, som kan gis utenfor campus.
Søknadsfrist: 02.03.2020
Sommerkurs i Tyskland
Stipend til elever som ønsker å delta på sommerkurs i Tyskland
Søknadsfrist: 11.03.2020
Seksjonsleder i Frankrike Franske lycéer
Har du lyst å jobbe som norsklærer i Frankrike?
Søknadsfrist: 15.03.2020
Utenlandslektoratsordningen
Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet?
Søknadsfrist: 15.03.2020
Erasmus+ Skoleutvekslingspartnerskap
Støtte til samarbeid mellom skoler i Europa.
Søknadsfrist: 24.03.2020
Erasmus+ Strategiske partnerskap
Støtte til samarbeid mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter i Europa.
Søknadsfrist: 24.03.2020
Digital sikkerhet i helse- og sosialfag
Støtte til økt digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene.
Søknadsfrist: 01.04.2020
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene
Støtte til utvikling av praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Søknadsfrist: 01.04.2020
Lærebokutvalget for høyere utdanning
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.04.2020
Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger Utlysning 2019
Midler til økt digital kompetanse i marine, maritime og pertroleumsrelaterte fag.
Søknadsfrist: 01.04.2020
Trollstipend
Støtte til studieopphold i Frankrike for fransklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 01.04.2020
Erasmus+ Sport
Støtte til å utvikle nyskapende idéer og praksis innen idrett i Norge og i samarbeid med partnere i Europa
Søknadsfrist: 02.04.2020
Erasmus+ Europeiske policyeksperimenter
Støtte til flernasjonale politiske eksperimenter innen utdannings- og opplæringssektoren
Søknadsfrist: 21.04.2020
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2020
Program for studentaktiv læring
Støtte til utvikling av nyskapende lærings- og vurderingsformer
Søknadsfrist: 08.06.2020
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2020
Vis mer