Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Dikus kvalitetsprogrammer
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)
ECHE er inngangsbilletten for læresteder som vil delta i Erasmus+.
Søknadsfrist: 26.05.2020
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2020
Tilskudd til nettbaserte utdanningstilbud
Sammen med Kompetanse Norge lyser Diku ut inntil 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.
Søknadsfrist: 05.06.2020
Program for studentaktiv læring
Støtte til utvikling av nyskapende lærings- og vurderingsformer
Søknadsfrist: 08.06.2020
Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger Utlysning 2019
Midler til økt digital kompetanse i marine, maritime og pertroleumsrelaterte fag.
Søknadsfrist: 08.06.2020
Digital sikkerhet i helse- og sosialfag
Støtte til økt digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene.
Søknadsfrist: 08.06.2020
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 18.09.2020
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene
Støtte til utvikling av praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning
Støtte til prosjekter for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene
Diku lyser ut inntil 20 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å styrke kvaliteten på praksis i lærerutdanningene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 29.10.2020
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2020
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: 31.12.2020
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
EØS-midlene
Støtte til samarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i 15 mottakerland.
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte
Godkjenning av internasjonale samarbeidsprogram mellom videregående skoler.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Støtte til forberedende besøk
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Europa
Søknadsfrist: Løpende
Gjør det! Støtte til forberedende besøk
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Tyskland.
Søknadsfrist: Løpende
Vis mer