Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Tsjekkia
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Tsjekkia? Midlar vert no lyst ut midlar til førebuande besøk, prosjektsamarbeid, samt student- og tilsettmobilitet i høgare utdanning, vidaregåande skule og yrkesfagleg opplæring.
Søknadsfrist: 03.03.2021
Europeisk ungdomsparlament Norge – EYP
Et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever på videregående skole.
Søknadsfrist: 15.03.2021
Utenlandslektoratsordningen
Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet?
Søknadsfrist: 15.03.2021
Språkassistenter
Skoler kan få støtte til å ha en språkassistent i fransk, spansk eller tysk.
Søknadsfrist: 15.03.2021
Fleksible utdanningstilbud Fellesutlysning 2021 for Diku og Kompetanse Norge
Diku lyser ut inntil 92 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning, som kan gis utenfor campus.
Søknadsfrist: 22.03.2021
Lærebokutvalget for høyere utdanning
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.04.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Polen
Polen lyser ut i overkant av 14 millionar euro til mobilitet og prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå.
Søknadsfrist: 12.04.2021
EØS-midlane Student- og tilsettmobilitet til/frå Latvia
Er du interessert i etablere eller styrke utdanningssamarbeid med Latvia? Det blir no lyst ut kring 1.6 millionar Euro til mobilitet av studentar og tilsette mellom Noreg og Latvia.
Søknadsfrist: 12.04.2021
Trollstipend
Støtte til studieopphold i Frankrike for fransklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2021
Tysklandstipend for lærere og elevgrupper
Støtte til studieopphold i Tyskland for tysklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2021
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2021
Diku lyser ut 37,8 millioner kroner til korte og fleksible videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene tilsvarer 498 studieplasser a 60 studiepoeng.
Søknadsfrist: 16.04.2021
Overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universiteter eller høyskoler Utlysning 2021
Diku lyser ut inntil 7,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom fagskoler og universiteter eller høyskoler.
Søknadsfrist: 30.04.2021
NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
Støtte til partnerskap med og studentmobilitet mellom Norge og utviklingsland.
Søknadsfrist: 27.05.2021
EØS-midlene Utdanningssamarbeid med Romania
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Romania? Det lyses nå ut midler til forberedende besøk, prosjektsamarbeid og student- og ansattmobilitet i høyere utdanning og yrkesfaglig opplæring.
Søknadsfrist: 04.06.2021
NOTED - Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education
Støtte til internasjonalt samarbeid og studentutveksling i lærerutdanningen.
Søknadsfrist: 24.09.2021
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 24.09.2021
Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning
Støtte til prosjekter for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 24.09.2021
Program for studentaktiv læring
Støtte til utvikling av nyskapende lærings- og vurderingsformer
Søknadsfrist: 24.09.2021
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2021
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2022
Vis mer