Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Digitalt sommerkurs «Deutschland ONLINE erleben»
Stipend til elever som ønsker å delta på sommerkurs i Tyskland
Søknadsfrist: 25.04.2021
Tilskudd til fleksible utdanningstilbud
Tilskudd til å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.
Søknadsfrist: 29.04.2021
Overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universiteter eller høyskoler Utlysning 2021
Diku lyser ut inntil 7,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom fagskoler og universiteter eller høyskoler.
Søknadsfrist: 30.04.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Estland
Ønskjer du å ta del i eit prosjekt som har til hensikt å forbetre studiekvaliteten og styrke kompetansen til studentar og tilsette i eit internasjonalt miljø? Midlar vert no lyst ut til samarbeid med estiske høgre utdanningsinstitusjonarEstland.
Søknadsfrist: 10.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet i voksenopplæringen
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet i voksenopplæringen gir støtte til prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos de ansatte.
Søknadsfrist: 11.05.2021
ASEM-DUO
Stipendprogram for utveksling av studenter mellom Asia og Europa
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Europeisk mobilitet for studenter og ansatte i høyere utdanning
Erasmus+ (2021-2027) europeisk student- og ansattmobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling.
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever og ansatte i skolesektoren
Erasmus+ (2021-2027) elev- og ansattmobilitet gir støtte til prosjekter som vil legge til rette for læringsmobilitet for elever og ansatte.
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæringen
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet innen fag- og yrkesopplæringen gir støtte til mobilitetsopphold for elever og lærlinger samt prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos ansatte.
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Samarbeidspartnerskap
Erasmus+ samarbeidspartnerskap støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter.
Søknadsfrist: 20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnerskap er kortare prosjekt for utveksling av god praksis og nettverksbygging.
Søknadsfrist: 20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Sport
Støtte til å utvikle nyskapende idéer og praksis innen idrett i Norge og i samarbeid med partnere i Europa
Søknadsfrist: 20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Fellesgrader - Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Joint Masters er masterprogram som tilbys av et internasjonalt konsortium av høyere utdanningsinstitusjoner.
Søknadsfrist: 26.05.2021
Økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger Utlysning 2021
Støtte til prosjekter med mål om å øke andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt.
Søknadsfrist: 27.05.2021
NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
Støtte til partnerskap med og studentmobilitet mellom Norge og utviklingsland.
Søknadsfrist: 27.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Jean Monnet
Støtte til høyere utdanningsinstitusjoner og grupper av professorer og forskere fra hele verden som er spesialister innenfor feltet europeisk integrasjon.
Søknadsfrist: 02.06.2021
EØS-midlene Utdanningssamarbeid med Romania
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Romania? Det lyses nå ut midler til forberedende besøk, prosjektsamarbeid og student- og ansattmobilitet i høyere utdanning og yrkesfaglig opplæring.
Søknadsfrist: 04.06.2021
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 03.09.2021
Erasmus+ (2021-2027) Innovasjonsallianser
Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet er å fremme innovasjon og entreprenørskap.
Søknadsfrist: 07.09.2021
Erasmus+ (2021-2027) Lærarakademi
Intensjonen med Erasmus+ Teacher Academies er å skape nettverk som omfattar lærarutdanningsinstitusjonar og lærarorganisasjonar som på sikt skal informere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk.
Søknadsfrist: 07.09.2021
Vis mer