Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
EØS-midlene The Education Programme
Midlene gir støtte til ulike samarbeidsprosjekter mellom institusjoner i Polen og Norge.
Søknadsfrist: 15.09.2019
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: 15.09.2019
Norgeskunnskap i utlandet Arrangementsstøtte
Støtte til aktiviteter, konferanser og reiser til norskmiljø ved utenlandske universiteter.
Søknadsfrist: 15.09.2019
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning.
Søknadsfrist: 20.09.2019
Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
Støtte til samarbeid innen høyere utdanning med USA og Canada.
Søknadsfrist: 25.09.2019
InternAbroad
Midler til å etablere ordninger for å sende studenter på internasjonal praksisutveksling.
Søknadsfrist: 25.09.2019
INTPART
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon
Søknadsfrist: 25.09.2019
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen
Søknadsfrist: 01.10.2019
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 15.10.2019
Digitalisering for læring i høyere utdanning
Midler til å utforske og utvikle pedagogisk praksis gjennom digitalisering.
Søknadsfrist: 22.10.2019
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2019
Utenlandslektoratsordningen
Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet?
Søknadsfrist: 15.03.2020
EØS-midlene
Støtte til samarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i 15 mottakerland.
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Støtte til forberedende besøk
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Europa
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte
Godkjenning av internasjonale samarbeidsprogram mellom videregående skoler.
Søknadsfrist: Løpende
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2019
Erasmus+ VET Mobility Charter
Enklere søknad og rapportering for institusjoner som tilbyr yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 16.05.2019
Vis mer