Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning.
Søknadsfrist: 20.09.2019
InternAbroad
Midler til å etablere ordninger for å sende studenter på internasjonal praksisutveksling.
Søknadsfrist: 25.09.2019
Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
Støtte til samarbeid innen høyere utdanning med USA og Canada.
Søknadsfrist: 25.09.2019
INTPART
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon
Søknadsfrist: 25.09.2019
Lærebokutvalget for høyere utdanning
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.10.2019
Nordplus
Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk
Søknadsfrist: 01.10.2019
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen
Søknadsfrist: 01.10.2019
ASEM-DUO
Stipendprogram for utveksling av studenter mellom Asia og Europa
Søknadsfrist: 04.10.2019
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 15.10.2019
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 18.10.2019
Digitalisering for læring i høyere utdanning
Midler til å utforske og utvikle pedagogisk praksis gjennom digitalisering.
Søknadsfrist: 22.10.2019
UTFORSK Brasil
Støtte til samarbeid mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil
Søknadsfrist: 31.10.2019
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2019
Utenlandslektoratsordningen
Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet?
Søknadsfrist: 15.03.2020
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte
Godkjenning av internasjonale samarbeidsprogram mellom videregående skoler.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
EØS-midlene
Støtte til samarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i 15 mottakerland.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Støtte til forberedende besøk
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Europa
Søknadsfrist: Løpende
Vis mer