Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2020
Norgeskunnskap i utlandet Arrangementsstøtte
Støtte til aktiviteter, konferanser og reiser til norskmiljø ved utenlandske universiteter.
Søknadsfrist: 01.02.2020
Nordplus
Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk
Søknadsfrist: 03.02.2020
Erasmus+ Mobilitet i videregående og høyere yrkesfaglig utdanning
Støtte til praksisopphold i Europa for elever, studenter og undervisningspersonell.
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Ansattmobilitet for skole, barnehage og voksenopplæring
Støtte til kompetansehevende reiser innenfor Europa for ansatte i skole, barnehage og voksenopplæring
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Global mobilitet i høyere utdanning
Utveksling for studenter og ansatte til og fra land utenfor EU
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Kapasitetsbygging
Støtte til samarbeid for modernisering, økt tilgjengelighet og internasjonalisering av høyere utdanning i partnerland i Erasmus+.
Søknadsfrist: 05.02.2020
Erasmus+ Europeisk mobilitet i høyere utdanning
Støtte til student- og ansattutveksling i Europa.
Søknadsfrist: 05.02.2020
Arktisk forskning og studier
Samarbeid om arktisk vitenskap mellom institusjoner og organisasjoner i Norge og Island
Søknadsfrist: 07.02.2020
Statsstipend til Kina
Målet for stipendet er økt akademisk og kulturell kontakt mellom Norge og Kina.
Søknadsfrist: 10.02.2020
Erasmus+ Fellesgrader - Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Joint Master Degree er masterprogram som tilbys av et internasjonalt konsortium av høyere utdanningsinstitusjoner.
Søknadsfrist: 13.02.2020
Erasmus+ Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Støtte til internasjonalt samarbeid mellom sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Søknadsfrist: 20.02.2020
Erasmus+ Jean Monnet
Støtte til høyere utdanningsinstitusjoner og grupper av professorer og forskere fra hele verden som er spesialister innenfor feltet europeisk integrasjon.
Søknadsfrist: 20.02.2020
Språkassistenter
Skoler kan få støtte til å ha en språkassistent i fransk, spansk eller tysk.
Søknadsfrist: 21.02.2020
Erasmus+ Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren
Europakommisjonen lyser ut midler under Erasmus+, policyrettede tiltak, hvor temaet er sosial inkludering.
Søknadsfrist: 25.02.2020
Erasmus+ Europeiske universitet
Støtte til sterke strategiske partnerskap mellom europeiske høyere utdannningsinstitusjoner
Søknadsfrist: 26.02.2020
Erasmus+ Sektorallianser
Støtte til internasjonale partnerskapsprosjekter innenfor fag- og yrkeopplæring og arbeidslivet med fokus på fornying og tilpassing av yrkesfagene til arbeidslivet sine behov
Søknadsfrist: 26.02.2020
Erasmus+ Kunnskapsallianser
Støtte til samarbeid om innovasjon mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.
Søknadsfrist: 26.02.2020
Fleksible utdanningstilbud Utlysning 2019
Støtte til utvikling av fleksible og relevante utdanningstilbud, som kan gis utenfor campus.
Søknadsfrist: 01.03.2020
Utenlandslektoratsordningen
Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet?
Søknadsfrist: 15.03.2020
Vis mer