Arktisk forskning og studier

Programmet er ment å stimulere til vitenskapelig samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsorganisasjoner i Norge og Island innen arktisk vitenskap. Programmet utsteder en utlysning på totalt ca. 300 000 EUR for å finansiere aktiviteter innenfor denne rammen. Programmet er nå stengt for søknader i 2022.

Søknadsfrist: Løpende

  Hvem kan søke?

  Islandske og norske: 

  • Høyere utdanningsinstitusjoner, offentlige og private   
  • Forskningsinstitusjoner, offentlige og private

   

  Søknadsfrist: Stengt for søknader i 2022.

  Hva kan du søke støtte til?

  • Aktiviteter innenfor feltene forskning og/eller høyere utdanning
  • Reise 
  • Forberedende støtte for igangsetting av søknader om felles tilskudd

  Mer om Arktisk forskning og studier

  De islandske og norske utenriksdepartementene er eiere av programmet Arctic Reserach and studies, og har i 2020 en utlysning på totalt ca. 300 000 euro til finansiering av aktiviteter innenfor denne rammen. Programmet er basert på en intensjonsavtale om samarbeid mellom Island og Norge innen arktisk vitenskapelig forskning, signert 29. januar 2019. All informasjon om programmet er presentert på den felles nettsiden www.arcticstudies.is

  Kontaktpersoner for programmet på Rannis: Rakel Jónsdóttir og Egill Thor Níelsson

  Kontakt i HK-dir: Herdis Kolle