EØS-midlene Forberedende besøk til utdanningssamarbeid

Er du interessert i europeisk utdanningssamarbeid med et av landene finansiert av EØS-midlene? Eller har du et forslag til et prosjekt? En rekke programland lyser nå ut midler til forberedende besøk og partnersøk (bilaterale midler).

Søknadsfrist: Løpende

  Hvem kan søke?

  Skoler, høyere utdannings- og forskingsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter m.m. kan søke om midler til forberedende besøk og partnersøk i programlandene. Forbehold kan variere i enkelte utlysinger.  

  Hva kan du søkes støtte til?

  Midlene er øremerket til forberedende besøk og partnersøk i programlandene med hensikt om å sammen utarbeide en prosjektsøknad om prosjektsamarbeid og mobilitet. Formålet er å etablere eller styrke kontakten mellom potensielle partnere i utdanningsprogrammet. Det forventes at søkere har planlagt et besøk til en potensiell partner institusjon for å diskutere potensielt samarbeid, men det er ikke et krav at besøket resulterer i en prosjektsøknad. Samme institusjon kan søke flere ganger.

  Slik søker du

  Hvert av de europeiske programlandene har satt av egne midler til forberedende besøk, og du søker til det enkelte lands programoperatør. De fleste land behandler forespørslene fortløpende, men utlysningene kan ha noen forskjellige retningslinjer, budsjett og behandlingstid. Interesserte parter oppfordres til å sette seg inn i de aktuelle utlysningene og prosessene. Land med åpne utlysninger:

  LandSøknadsfrist
  TsjekkiaLøpende frem til 31. oktober 2020
  PolenLøpende frem til 30. desember 2020
  PortugalLøpende frem til 31. desember 2021
  RomaniaLøpende frem til 30 juni 2022

  Mer om EØS-midlene

  EØS-midlene finansierer prosjektamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og programlandene. Midlene kan benyttes fram til april 2024.

  Hvert av de europeiske programlandene har et unikt fokus og innretning, men aktiviteter kan blant annet bestå av:

  • Prosjektsamarbeid på og mellom alle utdanningsnivå
  • Samarbeid og partnerskap gjennom kobling av utdanning, forskings-, og arbeidsliv
  • Trainee-ordninger, lærlingordninger og praksis
  • Student- og elevmobilitet
  • Mobilitet av fag- og administrativt tilsette
  • Studiebesøk
  • Ungdomsentreprenørskap
  • Intensive programmer

  Midlene forvaltes av en programoperatør i hvert av programlandene (tilsvarende Dikus rolle for tilsvarende internasjonale utdanningsprogram i Norge) som lyser ut, vurderer og tildeler midlene. Diku har et særskilt ansvar for å gjøre mulighetene kjent i norsk utdanningssektor, legge til rette for mest mulig deltakelse fra Norge, samt være en faglig støttespiller for den enkelte programoperatør. 

  Les mer om mulighetene for utdanningssamarbeid gjennom EØS-midlene

  Andre relevante lenker

  Kontakt

  Konkrete spørsmål om utlysninger, søknad, tildeling og prosjektgjennomføring må rettes til den rumenske programoperatøren, og videre til programoperatør. Kontaktinformasjon er oppgitt i utlysningen.

  Andre generelle spørsmål om programmet og eventuelle utfordringer i tilknytning til forhandling og samarbeid kan rettes til:

  eeanorwaygrants@diku.no

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer