EØS-midlene Utdanningssamarbeid med Romania

Er du interessert i utdanningssamarbeid med Romania? Det lyses nå ut 1.400.000 Euro til student- og ansattmobilitet i høyere utdanning.

Søknadsfrist: 25. november 2022 innen kl 23:55

  Hvem kan søke?

  Skoler, høyere utdannings- og forskingsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter m.m. kan alle delta i prosjekter finansiert av EØS-midlene. 

  Merk at det alltid er din rumenske partner som er prosjektkoordinator og som derfor er formelt ansvarlig for å søke. Når det gjelder finansiering av forberedende besøk (bilaterale midler) kan også norske institusjoner stå som søker. Dette kan være en god arena for å møte mulige partnere og utvikle prosjekter sammen. 

  Hva kan du søkes støtte til?

  I inneværende programperiode lyser Romania totalt ut 12 millioner euro til samarbeidsprosjekter mellom norske og rumenske utdanningsaktører. Midlene lyses ut i seks omganger og det gis støtte til fem typer prosjekter: 

  1.  Mobilitetsprosjekter (studenter og ansatte i høyere utdanning)

  Utlyste mobilitetsmidler skal benyttes til mobilitet av studenter og ansatte til og fra Norge/Romania.   Det gis støtte til fire typer mobilitet:

  • Studentmobilitet (studier): 3 til 12 måneder
  • Studentmobilitet (praksis): 3 til 12 måneder
  • Ansattmobilitet (undervisning): 2 dager til 2 uker
  • Ansattmobilitet (opplæring): 2 dager til 2 uker

  En sum er satt til side for mobilitet av masterstudenter involvert i prosjekter under det rumenske forskningsprogrammet. Prioritert vil bli gitt til minoritetsgrupper i Romania. 

  Slik søker du

  Det er den rumenske prosjektkoordinatoren som er ansvarlig for å søke om prosjektmidler under hver utlysning, men du som potensiell partner oppfordres til å kontakte relevante aktører i Romania hvis du har en mulig prosjektide. Norske skoler og institusjonar kan også stå som søker om støtte til forberedende besøk.  
  Tentative datoer for planlagte utlysninger i utdanningsprogrammet er:

  Utlysningsdokumentene kan lastes ned fra den rumenske programoperatøren sin side.

  Vi anbefaler alle som vurderer å delta i et prosjekt finansiert av EØS-midlene til å sette seg inn i hva dette innebærer. Les vår FAQ for norske prosjektpartnere.

  Slik rapporterer du

  Det er alltid din rumenske partner som er formelt ansvarlig for rapportering. Som norsk partner blir du derfor lite belasta med administrasjon og rapportering i prosjektet med mindre du ønsker en aktiv rolle i disse oppgavene. Det er likevel forventet at du engasjerer deg i søknadsprosessen og implementeringen av prosjektet. Det er utrolig viktig at eventuelle krav til din deltagelse, finansiell kompensasjon og rapportering inkluderes i en partnerskapsavtale før prosjektet iverksettes. 

  Les mer om partnerskap i EØS-midlene.

  Mer om EØS-midlene

  EØS-midlene finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom landene. Midlene kan benyttes fram til april 2024.

  Hvert av de europeiske programlandene har et unikt fokus og integrering, men aktiviteter kan blant annet bestå av:

  • Prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå
  • Samarbeid og partnerskap gjennom kobling av utdanning, forskings-, og arbeidsliv
  • Trainee-ordninger, lærlingordninger og praksis
  • Student- og elevmobilitet
  • Mobilitet av fag- og administrativt tilsette
  • Studiebesøk
  • Ungdomsentreprenørskap
  • Intensive programmer

  Midlene forvaltes av en programoperatør i hvert av programlandene som er ansvarlig for utlysninger, vurdering og tildeling. Diku har et spesielt ansvar for å gjøre mulighetene kjent i norsk utdanningssektor, legge til rette for mest mulig deltakelse fra Norge, samt være en faglig støttespiller for den enkelte programoperatør.

  Les mer om utdanningssamarbeid gjennom EØS-midlene.

  Andre relevante lenker:

  Kontakt

  Konkrete spørsmål om utlysninger, søknad, tildeling og prosjektgjennomføring må rettes til den rumenske programoperatøren, og videre til programoperatør. Kontaktinformasjon er oppgitt i utlysningen.

  Andre generelle spørsmål om programmet og eventuelle utfordringer i tilknytning til forhandling og samarbeid kan rettes til:

  eeanorwaygrants@diku.no

  Andre prosjekter som får støtte

  Jeanett Flatøy begynte som lærling på Framo i 2004. I dag er hun HMS og kvalitetsleder i bedriften. Flatøy har bare positive ting å si om den norske lærlingmodellen. Her i samtale med en av de rumenske deltakerne.
  Prosjekteksempel
  23.02.2023

  Norsk-rumensk samarbeid om fag- og yrkesopplæring

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer

  Aktuelt om EØS-midlene: Utdanningssamarbeid med Romania