Erasmus+ (2021-2027) Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ skal bidra til å fremme kunnskap om og forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan EU-institusjonene fungerer.  

 

Søknadsfrist: 2. juni 2021 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  • Høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om Jean Monnet Modul, Chair og Centre of Excellence.  
  • Høyere utdanningsinstitusjoner og andre aktører som tilbyr lærerutdanning eller etter- og videreutdanning for lærere innen skole og fag- og yrkesopplæring kan søke om Jean Monnet Teacher trainings. 
  • Én skole eller én fag- og yrkesopplæringsinstitusjon kan søke om Jean Monnet Networks in Other Fields of Education and Training på vegne av partnerne i det foreslåtte nettverket.  
  • Enkeltpersoner kan ikke søke direkte om tilskudd. 

  Nærmere detaljer om krav til søkere og sammensetning av nettverk finnes i Erasmus+ Programme guide.  

  Hva er nytt?

  Tiltaket har i Erasmus+ programperioden 2014-2020 hatt som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier, samt å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av europeisk politikk. Dette vil fortsatt være et viktig mål for tiltaket, men i 2021 åpnes det også opp for deltakelse fra skolesektoren og fag- og yrkesopplæring. Målet er å bidra til å fremme kunnskap om og forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan EU-institusjonene fungerer. 

  I den nye Erasmus+ programperioden vil høyere utdanningsinstitusjoner fortsatt kunne søke om Jean Monnet Modul, Chair eller Centre of Exellence. Alle aktivitetene er knyttet til å fremme kunnskap om EU, europeisk integrasjon og hvordan dets institusjoner fungerer. 

  For å nå et bredere publikum vil nå også skoler og yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner i programland kunne delta i tiltaket. To nye aktiviteter vil være rettet mot denne sektoren: 

  • Teacher Trainings som retter seg mot aktører som driver med lærerutdanning til skoler og yrkesfag knyttet til opplæring om EU. 
  • Jean Monnet Networks in Other Fields of Education and Training, eller som skal bidra til deling av god praksis, og spredning av felles forståelse for læringsmetodologi knyttet til undervisning om EU på skoler og fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Dette kan blant annet skje gjennom ansattmobilitet. 

  Hva kan du søkes støtte til?

  Innenfor Jean Monnet-tiltaket er det mulighet for å få støtte til en rekke aktiviteter: 

  Detaljer om tiltakene finner du i Erasmus+ Programme guide

  Se også faktaark om Jean Monnet

  Slik søker du

  Erasmus+ Jean Monnet er et sentralisert tiltak i Erasmus+, det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.  

  Søknad sendes til The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.  

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider. 

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.  

  Dokumenter og ressurser Erasmus+ (2021-2027)