Informasjonsmoduler

På denne siden finner du nyttig informasjon og veiledning om søknadsprosessen frem mot et samarbeidspartnerskap i Erasmus+.

  Modul 1: Prosjektetablering

  I denne modulen går vi gjennom det du trenger å vite for å komme i gang med en søknad til samarbeidspartnerskap i Erasmus+. 

  Her finner du et tekstlig sammendrag av det som presenteres i videoen.

  Last ned presentasjonen som PDF.

  Modul 2: Økonomi

  I denne modulen går vi gjennom finansieringsmodellen for samarbeidspartnerskap i Erasmus+.

  Her finner du et tekstlig sammendrag av det som presenteres i videoen.

  Last ned presentasjonen som PDF.

  Modul 3: Slik blir søknaden evaluert

  I denne modulen går vi gjennom de fire tildelingskriteriene som blir brukt når søknaden behandles. 

  Her finner du et tekstlig sammendrag av det som presenteres i videoen.

  Last ned presentasjonen som PDF.

  Modul 4: Søknadsskjema

  I denne modulen går vi gjennom:

  • Hvordan dere får tilgang til søknadsskjema
  • Sentrale punkter i søknadsskjema
  • Innsending av søknad
  • Tips til søknadsskriving
  • Viktigheten av en god søknad

  Videoen er tekstet. Last ned presentasjonen som PDF.

  Dere finner mer utfyllende informasjon i modul 1, modul 2 og modul 3, i Erasmus+ program guide, i «Handbook on the lump sum funding model» og i eksempelsøknad med veiledningstekst fylt ut av oss i HK-dir.