Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
12.10.2021

Utveksling for studenter og ansatte mellom Stavanger og Nablus

 • Program: Erasmus+ Global mobilitet i høyere utdanning
 • Fagområde: Drama i lærerutdanning, humaniora, mediefag, helsevitenskap m.fl.
 • Tildelte midler: 435 160 EUR i perioden 2015-2020
 • Koordinator for prosjektet: Brita Strand Rangnes, førstelektor engelsk litteratur (UiS), Trym N. Holbek og Olga Fagerland, Internasjonal seksjon (UiS)
 • Partnere i prosjektet: An-Najah National University, Universitetet i Stavanger, Nablusforeningen i Stavanger
 • Kontaktpersoner:

  Trym N. Holbek, seniorrådgiver i Internasjonal seksjon, UiS

Prosjektbeskrivelse

Universitetet i Stavanger og An-Najah National University har samarbeidet siden 2006 med gjesteforelesninger og feltarbeid. I 2015 ble det etablert et Erasmus+ partnerskap for global mobilitet av studenter og ansatte, og for samarbeidsprosjekter som sammenfaller med strategiske prioriteringer ved begge institusjonene.

Gjennom partnerskapet får studenter ved An-Najah mulighet til å studere drama i vårsemesteret ved UiS. De blir rekruttert gjennom workshop med audition i Nablus høsten i forkant. Vitenskapelig og administrativt ansatte ved begge universiteter har besøkt hverandre, holdt gjesteforelesninger og delt praksis i tillegg til å bli kjent med samfunn og kultur.

Fire fakulteter ved begge institusjoner er så langt involvert i partnerskapet, som er tett koblet til vennskapssamarbeidet på kommunenivå mellom Stavanger og Nablus. 

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Studentutveksling inn – Nablusstudenter studerer drama ved UiS i vårsemesteret 
 • Studentutveksling ut – UiS-studenter skal kunne gjøre feltarbeid i Nablus/Palestina (planlagt fra 2022)
 • Ansattutveksling ut og inn for både vitenskapelig og administrativt personale

Andre utgifter som visum, forsikring og lokale reiser knyttet til visumintervju for studenter ble også dekket gjennom Erasmus+.

Fremgangsmåte

Stavanger og Nablus ble vennskapsbyer i 1996, og har siden da arbeidet med kulturutveksling og samarbeidsprosjekter innen skole og utdanning, fag og yrkesopplæring (kokkefaget), klima, politikk og kunst. 

UiS har hatt besøk ved flere anledninger mellom 2006-2014, og startet opp Erasmus+-utveksling i 2015. Vi har fått støtte fra Erasmus+ global mobilitet, samt en betydelig egenfinansiering fra enhetene ved UiS som har støttet egne ansattes reiser utover de som ble stipendiert.

Stavanger kommune har også støttet samarbeidet gjennom tildeling til arbeidet til Nablusforeningen i Stavanger.

Resultater

Partnerskapet er pågående og vi har forventninger om ytterligere resultater. Men av de midlene vi hittil har mottatt har vi oppnådd følgende resultater:

 • 25 studenter fra Nablus har studert i Norge i perioden 2015-2021, planlagt utreisende studenter fra 2022
 • 30 utreisende ansatte fra UiS og 20 innreisende ansatte fra An-Najah med Erasmus+ stipend. I tillegg kommer en rekke andre utreisende ansatte som har reist med midler fra egen enhet
 • Prosjektutvikling innen andre Erasmus+ tiltak under arbeid
 • Planlagt følgeforskning av skole- og barnehagesamarbeid, samt praksisopphold i Nablus
 • Positivt endret praksis hos UDI for visumbehandling for laveregrad-studenter gjennom dialog og påvirkningsarbeid
En gruppe mennesker sitter rundt et ovalt bord.

Råd og tips

Det er lurt å velge samarbeidspartnere der det allerede er en pågående kontakt eller annet samarbeid. Et svært viktig element for oss har vært å integrere partnerskapet i rammen av vennskapsbysamarbeidet mellom Stavanger og Nablus. Dette gir både en strategisk prioritering og en synlighet som gir stor drivkraft og interesse utenfor akademia. 

Invester noe tid på å drive intern forankring og å involvere flere enn de som har den største drivkraften i organisasjonen. Ta med folk fra flere fagområder og administrativt ansatte på møter og på reiser til partneren, det gir unike muligheter til å skape tverrfaglig samarbeid internt og er bra for organisasjonsutvikling.

Bruk enhver anledning til å formidle resultater. Synlighet av prosjektaktivitet er svært viktig, både for å legitimere selve prosjektet og for å bidra til størst mulig effekt utover egen organisasjon. Vi har gitt presentasjoner i både nasjonale seminarer og i vennskapsbykonferanser, og laget intervjuer og nettinnhold knyttet til resultatene.