Erasmus+ Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som mål å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av europeisk politikk.

Søknadsfrist: 20. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  • høyere utdanningsinstitusjoner
  • organisasjoner som arbeider med europeisk integrasjon
  • professorer i EU-studier

  Hva kan du søkes støtte til?

  Innenfor Jean Monnet-tiltaket er det mulighet for å få støtte til en rekke aktiviteter:

  • Jean Monnet-modul
  • Jean Monnet Chair
  • Jean Monnet Centre of Excellence
  • Jean Monnet institusjoner og organisasjoner
  • Jean Monnet-nettverk
  • Jean Monnet-prosjekter 

  Slik søker du

  Jean Monnet er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.

  Andre prosjekter som får støtte

  Lise Rye presenterer Jean Monnet-modulen under Erasmusseminaret 2018
  Prosjekteksempel
  18.03.2019

  Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer