Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
22.07.2020

Samarbeid mellom studenter og forskere

 • Program: Erasmus+ Strategiske partnerskap
 • Tildelte midler: 283.985 euro
 • Koordinator for prosjektet: Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Partnere i prosjektet: University of Cumbria (UK), VIA University College (DK) and the University of South-Eastern Norway (NO).

Prosjektbeskrivelse

 

I løpet av prosjektet «Marginalisation and Co-created Education» har studenter på bachelor- og masternivå deltatt som prosjektforskere.

Her forteller Mette Bunting, prosjektkoordinator ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) mer om hva det handler om:

– Elever med tidligere erfaring med frafall fra skolen, såkalt Early School Leaving (ESL), eller som av ulike grunner har vært uten utdanning, sysselsetting eller opplæring ble prioritert. Deres erfaring og personlig kunnskap utgjør et sentralt element i arbeidet med å skape forståelse, og et fornyet engasjement slik at de kan lykkes med å fullføre høyere utdanning.

Et sentralt mål for prosjektet var å finne frem til hvilke faktorer som bidrar til å skape et miljø der studentene lykkes med å fullføre utdanningen. I arbeidet med dette ble det gjennomført workshops og diskusjoner. I tillegg fikk vi høre ungdommers historier og lese eksisterende faglitteratur på området.

Prosjektet fremmer såkalt «Rethinking Education». Ved å vektlegge sosiale aspekter skal prosjektet sikre at alle studenter kan lykkes med videreutdanning, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. 

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Få kunnskap om Early School Leaving (ESL) / Not in Education, Employment or Training (NEET)-studenter basert på deres egen beskrivelse
 • Utvikle og formidle en metode for utdanning og velferdstjenester, til støtte for ungdom, basert på egne erfaringer.
 • Utvikle et innovativt opplæringsprogram for høyere utdanningsinstitusjoner som skal sikre at studentene er rustet til å støtte ungdommer i praksis.
 • Spre funnene til offentlige institusjoner og ungdomsinstitusjoner for bedre å utstyre dem til å imøtekomme behovene til disse brukergruppene.
 • Forbedre høyere utdanningsinstitusjoner sin evne til å støtte studentene i oppnåelsen av faglige mål og få jobben de ønsker.
 • Trene studentene i forskning gjennom å være medforskere på bachelor- og masterstudier.
 • Søtte innovasjon og kreativitet gjennom partnerskap og tverrfaglige tilnærminger, og styrke rollen som høyere utdanning regionalt.

Fremgangsmåte

– Det første året av prosjektet ble brukt på å lære opp ansatte ved universitetene, forklarer Bunting. Slik kunne samarbeidspartnerne bygge et felles fundament for det videre arbeidet med prosjektet. Det bestod i å rekruttere studenter, danne et nettkurs samt utforme utdanningsmodeller og publikasjoner. 

Som koordinator la jeg vekt på at vi bygget relasjoner. De to andre institusjoner hadde hver sin prosjektleder og vi møttes månedlig. Vi gjennomførte også møter med økonomiansvarlig ved den enkelte enheten. 

Ved å fordele ansvaret mellom samarbeidslandene fikk alle eierforhold til prosjektet. Jevnlige møter og diskusjoner gjorde at vi til en hver tid delte vi en felles forståelse om prosjektet. 

I løpet av samarbeidet har vi hatt stor nytte av hverandre, lært mye, kost oss, hatt diskusjoner- men bevart relasjonene gjennom hele prosessen. 

Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Resultater

 • Rundt 50 studenter har bidratt som medforskere
 • Det er publisert 4 volumer i vår journal- mesteparten er studentartikler
 • Bokutgivelse kommer i 2020, skrevet av forskere og studenter

I tillegg er det laget undervisningsmateriale for å trene studentene i studiemetoden og forskning generelt.

Råd og tips

 • Ha hyppige møtepunkter for å bli kjent
 • Bruk god tid i starten for å bygge gode relasjoner og rutiner- det vil ha betydning når prosjektet utvikler seg og tempoet blir høyt.
 • Involver alle - og gi alle ansvar
 • Ha et støtteapparat rundt prosjektet på alle universitetene- særlig om du er koordinator. Både med hensyn til økonomi, støtte i ledelsen og støtte fra Diku
 • Begynn spredningsarbeidet med en gang- ikke vent
 • Ikke bli stresset om prosjektet utvikler seg annerledes enn hva man har trodd. Det er bedre at det er realistisk og forankret hos alle enn at man lager moe som ikke tas i bruk.
 • Gå regelmessig gjennom alt dere har forpliktet dere til,  for å holde oversikt, og ikke glem «hjerte» i prosjektet.
 • Vær strategisk og ha det gøy

Les mer om prosjektet "Marginalisation and Co-created Education (MaCe)" her

Foto: Universitetet i Sørøst-Norge