Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
21.09.2021

Betre auge-helse i Moldova

  • Program: Eurasiaprogrammet
  • Fagområde: Helsevitskap
  • Tildelte midlar: 6 000 000 NOK
  • Koordinator for prosjektet: Universitetet i Søraust-Noreg (USN)
  • Partnarar i prosjektet: State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, Hjelp Moldova, Social-Medical Rehabiliation Center for Low Vision People, Norges optikerforbund, Brien Holden Vision Institute, Optometry giving sight-Norway
  • Kontaktpersonar:

    Førstelektor Bonnie Uchermann

Kort om prosjektet

Prosjektet har etablert ei optometri-utdanning ved Det statlege universitetet for medisin og farmasi i Chișinău, Moldova. Studieprogrammet er basert på det fireårige europeiske Diploma of Optometry, som er utvikla av Det europeiske rådet for optometri og optikk.

Prosjektaktivitetar

Midlar frå Diku har finansiert tovegs studentutveksling og innkjøp av utstyr til klinikken. Ein årleg 14-dagars sommarskule har lært norske studentar meir om helseutfordringar i Moldova. Det er utført omfattande opplæring og rådgjeving. I tillegg gjennomfører to studentar tilknytt den moldovske hovudsamarbeidspartnaren ph.d.-studium i Noreg. 

Bakgrunn for prosjektet

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) er den einaste institusjonen i Noreg som tilbyr optometri-studium og er medlem av Det europeiske rådet for optometri og optikk. Moldovske styresmakter søkte bistand frå USN for å etablere eit akkreditert optometri-program på grunn av mangel på fagfolk innan dette feltet i Moldova. 

Resultat

Det viktigaste utkomet frå prosjektet er at det er etablert eit fast utdanningsprogram for optikarar i Moldova og at det årleg blir uteksaminert rundt 15 kandidatar frå dette studiet.

– Mangelen på optikarar i Moldova har medført at unge menneske feilaktig er blitt diagnostiserte som blinde sjølv om dei berre var nær- eller langsynte. Med rette brilleglas kan dei no sjå att, seier prosjektkoordinator Bonnie Uchermann.

Råd til andre

Bonnie Uchermann vektlegg at ein må vere merksam på kulturelle skilnader når ein utviklar utdanningsprogram på tvers av landegrenser.

– I Moldova er det mykje viktigare å kommunisere med fagleg tilsette på rett nivå. Å gå direkte til folk på lågare nivå kan vere fornærmande for nokre leiarar, viss dei ikkje er blitt tekne med i kommunikasjonen.