European Language Label

Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne for kommunikasjon og kulturforståelse samt bedre muligheter for utdannelse og arbeid.

Søknadsfrist: 1. september 2021 innen kl 16:00

  Hvem kan nominere?

  I 2021 vil Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tildele Den europeiske språkprisen til en utdanningsinstitusjon som har fullført et Erasmus+ prosjekt (KA1 eller KA2) med fremragende resultater innen temaet språk og språkopplæring.

  Fra og med 2022 vil norske institusjoner som fullfører Erasmus+ prosjekt, få muligheten til å selv melde sin interesse for Den europeiske språkprisen.

  Prioriteringer for 2021

  • Fremme språklæring gjennom bruk av IKT og digitale medier 
  • Språklæring og promotering av rettferdighet, sosial samhørighet og aktivt medborgerskap
  • Kompetanseheving av språklærere

  En utdyping av prioriteringene for European Language Label 2021 (pdf).

  Kriterier ved utvelgelse

  Prosjekter som:

  • er i tråd med europeiske og nasjonale prioriteringer
  • styrker motivasjon for språklæring hos elever og/eller lærere 
  • fremmer kvalitet i språkopplæringen 
  • er kreative og nyskapende 
  • kan inspirere andre i Norge og også har overføringsverdi til andre land og språk 
  • bidrar til sosial inkludering og mangfold 
  • har en klar plan for spredning av resultater

  Mer om European Language Label

  Les mer om European Language Label på Europakommisjonens nettsider.