Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
08.05.2020

Deler kunnskap om gode vann- og sanitærløsninger i kalde strøk

 • Program: Nordområdeprogrammet
 • Fagområde: Miljøteknologi, helsefag, økologi og utdanningsvitenskap
 • Tildelte midler: 1 692 500 kr
 • Koordinator for prosjektet: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Partnere i prosjektet: University of Alberta (CA), University of Alaska, Anchorage (US), UiT, Northern State Medical University (RU), Technical University of Denmark (DK), Saint Gobain Weber Norway, Ecomotive AS (NO), Scandinavian Water Technology AS (ScanWater) (NO)
 • Kontaktpersoner:

Prosjektbeskrivelse

Arktis gjennomgår dramatiske klimaendringer som vil gjøre området mer tilgjengelig for økonomisk utvikling, men også mer utsatt for miljøpåvirkning og forurensning. Mange områder i Arktis har i dag svært dårlige vann- og sanitærforhold, noe som skaper helseproblemer. 

De sårbare økosystemene i Arktis kan kreve en annen type avløpshåndtering enn i varmere klima. I tillegg kan tradisjonelle løsninger bli svært dyre i områder langt mot nord. Det er derfor et stort behov for både kompetanse og innovative løsninger for vann-, avløp- og avfallsbehandling i kalde strøk. 

Dette prosjektet har samlet noe av den beste ekspertisen på området og har laget et omfattende materiale som kan bidra til mer bærekraftige og sirkulærøkonomiske løsninger for nordområdene. 

Materialet er presentert som en «open source» nettbasert opplærings- og informasjonsbase. Materialet er spesielt tilrettelagt for kurs på universitetsnivå, men kan også brukes som grunnlag for kortere kurs og annen informasjon. 

Kurset bruker nye didaktiske metoder og åpner for digital læring. Materialet er spesielt tilrettelagt for universiteter, men vil også ha interesse for forvaltning, konsulenter og næringsliv samt andre som er interessert i utvikling, formidling og implementering av gode løsninger for vann, sanitær og helse i det sirkumpolare området.

Her kan du se introduksjonsvideoen til kurset:

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Utvikling av et nettbasert kurs om vannforsyning, avløp og helse i nordområdene
 • Sommerskole på Svalbard i 2018 og Troms i 2019: “Water management in Northern Regions”
 • Utvikling av kursportefølje under «perspectives» på den åpne platformen «Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox» som har mer enn 20 000 besøk hver uke (www.sswm.info)
 • Årlige seminar og møter mellom partnerne
 • Ansatt- og studentmobilitet

Fremgangsmåte

Vi satte sammen konsortiet sammen med vår partner i Canada som vi allerede hadde god kontakt med. Konsortiet søkte Diku (den gang SIU) og fikk midler. 

Vi ville lage noe som alle kunne bruke og ha nytte av også etter at prosjektet var avsluttet. Derfor la vi materialet vi utviklet på en åpen database på nettet.  

Prosjektet fikk midler til å møtes slik at vi kunne planlegge, holde kurs og utvikle prosjektet fra Diku og fikk aksept (noe motvillig) fra egen institusjon til å bruke tid. Med mange entusiastiske partnere som har bruk mye egentid fikk vi det til. 

Resultater

Sommerskole om vannforsyning, avløp og helse i kaldt klima med ca. 60 deltakere i både 2018 og 2019. Sommerskolen ble organisert i sammenheng med et annet DIKU prosjekt koordinert fra NMBU. 

Prosjektet har utviklet nye didaktiske verktøy og et digitalt læringsgrunnlag som kommer alle partneruniversiteter til gode.  Materialene er åpent tilgjengelig og kan derfor være til nytte for alle med interesse for temaene som prosjektet omhandler. 

Nettstedet Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox, der materialet ligger under Perspectives – Arctic Wash, er det mest besøkte innenfor vann, avløp og vannforvaltning med mer enn 20 000 besøkende per uke.

Partnerne har mottatt støtte fra andre finansieringskilder, og samarbeidet med enkelte partnere fortsetter etter at prosjektet ble ferdigstilt i 2019.

Det planlegges nå å tilby et årlig nettbasert kurs om vannhelse i nordområdene. Det første er planlagt i juni 2020 – se invitasjon

Råd og tips

Prosjektet har også en kobling til UArctic-nettverket som i disse tider har gjort tilgjengelig flere nettbaserte kurs og andre ressurser som er åpen tilgjengelig for alle interesserte:  https://research.uarctic.org/resources/arctic-learning-resources/catalogue/#search_results