Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
13.05.2020

Internasjonalt nettverk styrker sykepleierutdanninger i nord

 • Program: Nordområdeprogrammet
 • Fagområde: Sykepleie
 • Tildelte midler: 1 907 560 NOK
 • Koordinator for prosjektet: Universitetet i Tromsø
 • Partnere i prosjektet: University of Saskatchewan (CA), North-Eastern Federal University in Yakutsk (RU) og nå etablert som et tematisk nettverk i UArctic
 • Kontaktpersoner:

  Bente Norbye, UiT

Prosjektbeskrivelse

Nordområdeprogrammet bidrar til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA.

Les mer om nordområdeprogrammet.

Helsehjelp i nordlige områder har mange unike utfordringer som sjelden er representert i allmenn helseundervisning. Nordområdene har et kaldt klima, en utfordrende infrastruktur og en stor andel urfolk som bor i rurale områder. Kunnskap knyttet til lokale forhold er spesielt viktig for helsepersonell i nord.

Sammen med University of Saksatchewan (USask) og North-Eastern Federal University in Yakutsk (NEFU) startet Universitetet i Tromsø (UiT) i 2014 et nettverk for sykepleierutdanningene i de nordlige områdene. 

Northern Nursing Education Network (NNEN) ble etablert for å styrke kunnskapen som sykepleiere trenger om lokale forhold og helseproblem i nord. 

Nettverket har utviklet en «open source» nettbasert ressurs som gir god informasjon om helsehjelp fra et nordlig perspektiv. 

Nettverket har også etablert en internasjonal sommerskole for studenter i nordområdene, «the Innovative Learning Institute for Circumpolar Health» (ILICH) for å gi sykepleierstudenter anledning til å møtes og lære av hverandre. Disse studentene ville ellers ikke kunne delta på internasjonal utveksling på grunn av plikter i familien og lokalsamfunnet. Sommerskolene har vekslet mellom fire nordlige universiteter i prosjektperioden og tiltaket fortsetter for å få nye studenter, og nye universiteter som vertskap i årene fremover.

Nettverket er aktivt og viderefører aktiviteter som vil bidra til rekruttering og stabilisering av helsetjenesten i nord med solid kunnskap relevant for nordområdene.  

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Utvikling av et felles kurs «Innovative Institute for Circumpolar Health field course»
 • Utvikling av felles pensum som kan brukes i sykepleiestudier på tvers av land og institusjoner i Nordområdene
 • Årlige nettverksmøter
 • Deltakelse på relevante konferanser innenfor nettverket
 • Ansatt- og studentmobilitet
 • Konferanse om nettbasert læring og distribuert helsefaglig utdanning 
 • Utvikling av en nettbasert utdanningsressurs som kan brukes på tvers av land i Nordområdene. 

Fremgangsmåte

Northern Nursing Education Network (NNEN) ble etablert etter initiativ fra tre nordlige utdanningsinstitusjoner - Universitetet i Tromsø, University of Saskatchewan og North-Eastern Federal University in Yakutsk i 2014. I 2015 fikk NNEN flerårig tilskudd fra Diku sitt Nordområdeprogram for å etablere nettverket og begynne med faglige og vitenskapelige aktiviteter. 

NNEN er nå et tematisk nettverk under the University of the Arctic (UArctic) som er et nettverk av universiteter, høyskoler og andre organisasjoner som arbeider med utdanning og forskning i og om nordområdene. NNEN består nå av 14 nordlige sykepleierutdanninger fra Grønland, Island, Sibir, Norge, Sverige, Finland og Canada.   

Resultater

NNENs medlemmer har bidratt til utvikling av nye undervisningsformer og til en samarbeidspraksis der innovative og blandete læringsformer er blitt initiert, planlagt og senere implementert for å synliggjøre spesifikt fokus på urbefolkning i nord. I 2018 lanserte prosjektet en åpen og gratis, digital ressurs Northern and Indigenous Health Care for studenter, lærere i helsefag og andre interessenter i nord. Bidragene fra 52 forfattere i nord utfyller kunnskapen som trengs for å forbedre helsetjenesten. Den siste internasjonale konferansen om blandede læringsstrategier bidro til å øke kunnskapsdeling og læring mellom institusjonene i nettverket.