Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
01.11.2021

Digital Inclusive Entrepreneurship Scandinavia: Tenner gründer-gnisten hos migranter

  • Program: Nordplus
  • Fagområde: Nordplus Voksen: For institusjoner involvert i livslang læring, samt folkehøyskoler
  • Tildelte midler: 41 830 euro
  • Koordinator for prosjektet: Folkeuniversitetet, Sverige
  • Partnere i prosjektet: Videnscenter for Integration i Danmark og Oslo International Hub i Norge

Tenner gründer-gnisten hos migranter

Gjennom et prosjekt på tvers av Skandinavia får migranter hjelp til å utvikle ideer- og forretningsvirksomheter. Nylig fikk prosjektet klarsignal til å utvides til fem andre land.

– Å bli selvstendig næringsdrivende er en god måte for migranter å komme inn i arbeidsmarkedet på, sier konsulent Rita Anson som leder programmer for startups og investorer i Oslo International Hub.

En mann i forgrunnen av bildet. Fire kvinner står rundt, i bakgrunnen av bildet.

Deltagere på en workshop i forbindelse med programmet Digital Inclusive Entrepreneurship Scandinavia. Foto: Bærum International Hub.

 

Tok saken i egne hender

Anson vet godt hvordan det er å komme til et nytt land og søke arbeid. Selv kom hun fra Spania med mange års prosjektleder-erfaring i sekken. Da hun ikke fant nøyaktig den samme yrkesrollen i Norge, skapte hun heller sin egen arbeidsplass som konsulent.   

Partnere fra Folkeuniversitetet Sverige, Videnscenter for Integration i Danmark og Oslo International Hub i Norge gikk i 2019 sammen om prosjektet Digital Inclusive Entrepreneurship Scandinavia. Til tross for at Norge, Sverige og Danmark har mye til felles, har de ifølge Anson lært mye av hverandres ulikheter og fått tilgang til andre miljøer.  

Med støtte fra Nordplus Voksen har samarbeidet utviklet en plattform, verktøy, og ulike kurs samt workshops for å bedre kunne integrere migranter på jobbmarkedet. Lokale coacher hjelper med nettverks- og investeringsopplæring.

– Migranter bringer ofte med seg andre type ferdigheter og nye måter å tenke på, som det skandinaviske samfunnet mangler. Det fører til et bredere tilbud og vekst i samfunnet. Institusjoner som arbeider med livslang læring bør være interesserte i hva migranter kan tilby og utvide horisonten, mener Anson.

 

Rita Anson er prosjektleder i Oslo International Hub. Hun kommer opprinnelig fra Spania. Foto: Privat.

Utvider prosjektet

I starten kartlegger brukerne av programmet sine egne styrker og muligheter, og lærer hvordan de kan gå frem for å starte en bedrift. I tillegg til å lage en forretningsplan, får de utvikle kulturell kompetanse, og lære ord og uttrykk i sin bransje.

Sommeren 2021 ble det avholdt en nettbasert konferanse om samarbeidet. Anson mener den nordiske modellen bør bli bedre kjent utenfor Skandinavia. 

– Vi har fått god respons fra deltakerne om at prosjektet er nyttig. Og vi er glade for at EU og andre partnere også ser behovet: Nå har vi fått godkjent et prosjekt som styrker migranter innen entreprenørskap i fem andre land i Europa, sier Anson fornøyd.

Mer informasjon om prosjektet

Mer om Nordplus-programmet

På diku.no finner du en kort introduksjon til Nordplus-programmet og informasjon om hvordan du søker.

Gå direkte til nordplusonline.org for utfyllende informasjon om Nordplus Voksen.

Vi inviterer norske søkere til informasjonswebinar om Nordplus-programmet torsdag 25. november 2021. Mer informasjon og påmelding kommer.