Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
09.03.2021

Norge og Sri Lanka skaper potensiale i den blå økonomien

 • Program: NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
 • Fagområde: Tverrfaglig forskning av den blå økonomien
 • Tildelte midler: NOK 5.299.100
 • Koordinator for prosjektet: Jorge Santos, UiT Norges arktiske universitet
 • Partnere i prosjektet: UiT Norges arktiske universitet, University of Ruhuna (UoR), The National Aquatic Resources Research and Development Agency (NARA), University of Jaffna (UoJ)

Prosjektbeskrivelse

Nor-Lanka Blue er et nyskapende forsknings- og utdanningsnettverk innen fiskeri, akvakultur og akvavitenskap. Prosjektet har et tverrfaglig perspektiv på marin utvikling og teknologitilpasning, med et mål om å opprettholde sosiale systemer og akvatiske økosystemer. Prosjektet legger til rette for forskning og utdanningsutveksling, samtidig som det bidrar til å skape koblinger mellom ulike industrier. Dessuten bygger prosjektet også på en lang historie av samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Sri Lanka. Diku vil finansiere prosjektet under NORPART til 2023, men utvikling av læreplanen og digitaliseringsinitiativ vil sikre at prosjektet har verdi også ut over livstiden til denne avtalen.

 

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Samarbeid om et digitalt forskningsmetodisk semester
 • Utvikling av en målbevisst eLærings-plattform
 • Studentmobilitetsprogram
 • Ansattmobilitet
 • Felles forskning
 • Intensive lokale samlinger
 • Praksisplasser i industrien

Fremgangsmåte

Nor-Lanka Blue-prosjektet utgjør et formelt partnerskap mellom UiT Norges arktiske universitet, University of Jaffna fra den nordlige provinsen av Sri Lanka, the University of Ruhuna fra den sørlige provinsen av Sri Lanka og the National Aquatic Research Agency (NARA). Dette nettverket har styrket samarbeidet mellom Norge og Sri Lanka i den blå økonomien og samtidig bidratt til å styrke samarbeidet innad i Sri Lanka – ved å hjelpe til med å overkomme lokale barrierer og fiendskap som har eksistert i landet siden borgerkrigen på Sri Lanka.  

Et slikt eksempel er nettverkssemesteret, et spesielt kurs om blandede forskningsmetoder som utvikles av UiT Norges arktiske universitet for å styrke forskningskapasiteten til partneruniversitetene på Sri Lanka. Finansieringen fra Diku vil støtte utviklingen av en digital læringsplattform som tillater universitetene å samarbeide i fremtiden.

Resultater

Nor-Lanka Blue har bidratt med å etablere kontakten mellom Norge og Sri Lanka i den blå økonomien, ikke bare på et akademisk nivå, men også mellom industri og myndighetene. Årlige workshops om tema som fiskeriledelse og bio-økonomi forenkler deling av kunnskap og muligheter for nettverksbygging, noe som bidrar til å styrke den blå økonomien til begge land.

Studenten Achini Lakmali fra Sri Lanka har fått godt utbytte av sin utveksling i Norge.

– Å studere i Norge har vært en fantastisk erfaring og et vendepunkt i livet mitt. Jeg har satt veldig stor pris på den student-fokuserte tilnærmingen i det norske utdanningssystemet, hvor studenter får et større ansvar for egen læring. I tillegg satte jeg også pris på eksponeringen for ny marinteknologi som blir brukt i Norge.

Råd og tips

Jorge Santos, prosjektkoordinator fra UiT Norges arktiske universitet, roser menneskene bak Nor-Lanka Blue for at prosjektet er blitt vellykket.

– Nøkkelen til suksessen bak Nor-Lanka Blue var å ha partnere vi stoler på og som kan tilpasse seg plutselige forandringer. Vi hadde flotte mennesker som jobbet med prosjektet både i Norge og Sri Lanka, noe som virkelig hjalp oss med å overkomme kompliserte logistikkutfordringer gjennom pandemien.