Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
17.02.2021

Cecilie i Budapest kombinerer faglig bakgrunn og utferdslyst!

  • Program: Utenlandslektoratsordningen

Om ordningen

Utenlandslektoratsordningen omfatter 16 lektorer som underviser i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet.
Diku bistår universitetene med å finne godt kvalifiserte kandidater og gir samtidig en økonomisk støtte til lektorene. Utenlandslektorene er ansatt ved institusjonen ute i engasjementsstillinger på inntil fem år.

Presentasjon av lærestedet

Eötvös-Loránd (ELTE) Universitetet i Budapest har over 30 000 studenter og av dem studerer omtrent 75 norsk språk ved Institutt for skandinaviske studier. Norsk språk har vært et tilbud i flere tiår ved universitetet og i dag tilbys norsk som et 3-årig bachelorstudium og et 2-årig mastergradsstudium, samt doktorgradsprogrammer i skandinavisk lingvistikk og skandinavisk litteratur. I tillegg kan man studere norsk som delfag. Fra Norge rekrutteres en utenlandslektor som har ansvar for undervisningen i norsk språk for nybegynnere og viderekomne studenter. Også norsk historie, kultur og samfunn kan være fag som lektoren underviser i. Ved instituttet inngår lektoren i et kollegium med andre lokalt ansatte norsklektorer, som har ansvar for undervisningsfagene språkvitenskap og litteratur.

Intervju med utenlandslektoren

Cecilie Hauglund har lang erfaring som utenlandslektor, først ved Universitetet i Vilnius, Litauen, og de siste årene som lektor ved ELTE-universitetet. Diku har intervjuet henne når hun nå er i siste semester.

Dame foran utsikt over Budapest

Fortell litt om bakgrunnen din og hvorfor du ønsket å bruke kompetansen din på å undervise i utlandet? 

— Jeg har hovedfag i nordisk språk og litteratur, med sosialantropologi og psykologi i fagkretsen. Så jeg har nok alltid vært interessert i både mennesker og å oppleve ulike kulturer – og drømt om å kunne bo og jobbe i utlandet. Men det var først da jeg jobbet som norsklærer på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo (nå MET – Storbyuniversitetet) og kom over en utlysning til utenlandslektorat, at jeg skjønte at kompetansen min kunne brukes og passe godt til dette. Endelig fant jeg muligheten til å kombinere fagbakgrunn med utferdslyst.

De siste (snart) seks årene har du vært i Budapest – hvilke emner underviser du i og hvor store studentgrupper har du?

— Jeg underviser hovedsakelig i språk og samfunn på både BA- og MA-nivå. I tillegg samarbeider norsk-, svensk- og dansklektoren om emnene Skandinavisk kulturhistorie og Interskandinavisk kommunikasjon. Gruppene varierer i størrelse, fra tre til over 40 studenter. 

På hvilken måte har undervisningen vært annerledes under Covid-19?

— Det har vært digital undervisning siden mars 2020, som de fleste steder. Det var en ganske stor overgang fra knapp tilgang til internett og elektronisk utstyr i klasserommene, og liten bruk av digitale plattformer, til at alt måtte gjøres digitalt. Heldigvis gikk det seg greit til, og nå har både jeg og studentene funnet gode måter å jobbe slik på.

Hva er studentene dine mest interessert i å lære om Norge? Og hva vil de bruke utdanningen til, tror du?

— Det er stor variasjon i hva de er interessert i, alt fra politikk og demokrati, til natur, norrøn mytologi og black metal. Noen ønsker å bli oversettere, mens andre ser for seg en jobb i Budapest i et norsk eller internasjonalt firma som jobber mot det norske markedet. En del av dem kombinerer også norskstudiene med andre fag for å bli enda mer «unike» og spesialiserte på arbeidsmarkedet.

Dame i norsk bunad i klasserom i Budapest

Hvordan er det å bo og leve i metropolen Budapest? Hva gjør du på fritiden?

— Til vanlig er det en levende og spennende kulturby, men mange arrangementer og festivaler av alle slag. Den er stor nok til alltid å kunne oppleve og se noe nytt, men samtidig så pass kompakt at man fort får oversikt og blir kjent med den. Før Covid-19 var jeg ofte ute på ulike kulturarrangementer og festivaler (f.eks. vin-, gourmet- og musikkfestivaler), og jeg deltok i forskjellige internasjonale sosiale miljøer. Jeg liker også å utforske andre byer og severdigheter i Ungarn og iblant i nabolandene. I tillegg trener og danser jeg salsa, noe det også er et miljø for i Budapest. 
 

Tips og råd

Hvilke råd har du til andre som vurderer å søke seg til utenlandslektorat generelt, og til denne stillingen spesielt?

— Et godt utgangspunkt er nok å være litt eventyrlysten og interessert i ulike kulturer. Selv om mye er ganske så annerledes enn i Norge, f.eks. kommunikasjon og andre systemer, er ungarerne samtidig både hjelpsomme og løsningsorienterte. Så et råd er å huske at det meste løser seg med litt ekstra tid og tålmodighet. I denne stillingen er man også spesielt heldig som får bli kjent med de åpne og vitebegjærlige studentene som studerer på vårt institutt - til tross for at de iblant er noe reserverte i begynnelsen. Et råd er derfor å gi dem litt tid og muligheter til å bli kjent med deg.

Mer om ordningen

Lyst å søke utenlandslektorat? Les mer om ordningen.