Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
16.08.2018

Lærerikt kulturmøte i Beijing

  • Program: Utenlandslektoratsordningen

Prosjektbeskrivelse

Marianne Jacobsen er norsklektor i Beijing, Kina. 

Utenlandslektoratsordningen omfatter 16 lektorer som underviser i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet. Diku bistår universitetene med å finne godt kvalifiserte kandidater og gir samtidig en økonomisk støtte til lektorene. Utenlandslektorene er ansatt ved institusjonen ute i engasjementsstillinger på inntil fem år.

Presentasjon av lærestedet

Beijing Foreign Studies University (BFSU) er et lite, men prestisjefylt universitet som ble etablert i 1941 og som utdanner kandidater særlig til diplomati  og andre internasjonale stillinger.

Ved School of European Languages and Cultures har det vært tilbud om norskstudier siden høsten 2007 da også den første utenlandslektoren i norsk ble ansatt. Hvert fjerde år tas inntil 25 studenter opp på en fireårig bachelorgrad i norsk. Studentene får tilbud om å tilbringe deler av studiene ved universiteter i Norge. Utenlandslektoren underviser i norsk språk og litteratur for begynnere og viderekomne studenter, i samarbeid med tre lokalt ansatte norskundervisere.

Intervju med utenlandslektoren

Marianne Jacobsen er utdannet allmennlærer med vekt på det flerkulturelle perspektivet og har en master i tilpasset læring. Hun hadde arbeidet i Osloskolen i åtte år før hun reiste til Kina for å arbeide som utenlandslektor. Språkopplæring er noe hun brenner for og dette var bakgrunnen for at hun søkte stillingen i Beijing

Hva er det kjekkeste med å undervise i norsk for utenlandske studenter? 

 Jeg hadde lyst på en ny utfordring og syntes det virket spennende å jobbe og bo i Kina. Beijing Foreign Studies University er et anerkjent språkuniversitet i Kina. Studentene som kommer inn på universitetet er derfor svært dyktige. Jobben som lektor gir meg mulighet til å bli kjent med unge, flittige og arbeidsomme studenter. Arbeidspresset er stort og studentene arbeider svært hardt med studiene. Det er veldig interessant og spennende å møte studenter fra en annen kultur og oppleve utdanningssystemet i et annet land. 

Og hva er det mest utfordrende med jobben? 

Forholdet mellom Kina og Norge var anstrengt da jeg kom til Beijing høsten 2016. Normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina har vært positivt for både meg og studentene. Begrenset tilgang til læreverk og ressurser har vært en utfordring. Biblioteket på universitetet har mange norske bøker, men ingen læreverk. Det er heller ikke alltid like lett å finne ressurser på internett. 

Hvem er studentene dine- og hvorfor studerer de norsk i Kina? 

Det er et kull med 24 studenter som studerer norsk ved universitetet. Det er opptak til studiet hvert fjerde år. Studentene kommer fra hele Kina og er mellom 18-23 år gamle. Det er ulike årsaker til at studentene har valgt å studere norsk. Noen valgte norsk ved en tilfeldighet, mens andre hadde et ønske om å studere akkurat dette språket. Norge skårer høyt på internasjonale kåringer og er kjent for vakker natur, et godt velferdssystem og en god økonomi. Dette er ting som gjør det attraktivt å studere norsk. 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Jeg underviser seks timer i uka dette skoleåret. Jeg bruker tiden utenfor undervisning til planlegging, retting av oppgaver og veiledning av studentene. Jeg har forholdsvis god tid til for og etterarbeid sammenlignet med min tidligere jobb. Jeg deltar også på ulike arrangement på ambassaden, både med og uten studentene.

Hva gjør du når du ikke er på jobb?

Det er et stort og aktivt internasjonalt miljø blant de utenlandske lektorene ved universitetet. BFSU tilbyr leilighet på campus og de fleste lektorer bor her. Jeg har fått meg flere gode venner og bruker mye tid sammen med mine kollegaer. Jeg studerer også kinesisk to dager i uken. Beijing er en stor og interessant by. Jeg bruker fortsatt mye tid på å bli kjent med byen og kulturen. Det er ikke så lett å skaffe seg kinesiske venner siden språkbarrieren er så stor.  

Erfaringer og tips

Dette er Marianne Jacobsen sine erfaringer og tips: 

Jeg trives svært godt i jobben min. Dette var ment å skulle vare ett år, men jeg har akkurat forlenget kontrakten min. Jeg kommer til å ta med meg erfaringene med å jobbe i en annen kultur. Jeg tror dette har gjort meg mer fleksibel og tilpasningsdyktig. Det har også vært svært positivt å erfare at man kan bygge et nettverk og et liv i et annet land selv etter at man har blitt voksen. Jeg anbefaler alle eventyrlystne å søke seg ut for ett år eller to. Jeg har kun positive ting å si om mitt opphold i Kina.

Vilkår og tilskudd

Utenlandslektorene rekrutteres blant kandidater med solid kompetanse i nordistikk og/eller norsk som andrespråk og ansettes ved universitetet i utlandet i engasjementsstillinger på inntil fem år.

I tillegg til full lønn fra universitetet mottar man et månedlig kompensatorisk tillegg fra Diku, samt tilskudd til utreise ved tiltredelse og hjemreise etter endt utenlandsopphold. Bolig må man selv finne og betale.

Mer informasjon om kvalifikasjonskrav, tilskuddsordninger og eventuelle ledige utenlandslektorat finner du her: Utenlandslektoratsordningen