Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
19.02.2020

Marianne er norsklektor i Beijing og anbefaler andre eventyrlystne å søke seg ut

  • Program: Utenlandslektoratsordningen

Prosjektbeskrivelse

 

Marianne Jacobsen og student i Beijing.

Utenlandslektoratsordningen omfatter 16 lektorer som underviser i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet.

Diku bistår universitetene med å finne godt kvalifiserte kandidater og gir samtidig en økonomisk støtte til lektorene. Utenlandslektorene er ansatt ved institusjonen ute i engasjementsstillinger på inntil fem år.

Presentasjon av lærerstedet

Beijing Foreign Studies University (BFSU) er et høyt anerkjent universitet i Kina og også et av Kinas eldste språkuniversiteter. Universitetet ble etablert i 1941 og har i dag rundt 9 000 studenter. Her har det gjennom årene blitt tilbudt undervisning i over 100 språk og ved School of European Languages and Cultures har det siden 2007 vært tilbudt norskundervisning. Kinesiske studenter kan velge norsk over fire år innen en bachelorgrad i europeisk språk og litteratur.

Intervju med utenlandslektoren

De siste fire årene (2016-2020) har Marianne Jacobsen arbeidet som utenlandslektor i norsk ved BFSU.

Hvorfor søkte du denne stillingen og hvordan er det å arbeide i Kina?

– Jeg hadde lyst på en ny utfordring og syntes det virket spennende å jobbe og bo i Kina. Dette var ment å skulle vare ett år, men jeg har nå vært her i snart fire år.  Det har vært en fantastisk opplevelse å møte flittige og dyktige kinesiske studenter.
Beijing Foreign Studies University er et anerkjent språkuniversitet i Kina. Studentene som kommer inn på universitetet er derfor svært dyktige. Jobben som lektor gir meg mulighet til å bli kjent med unge, flittige og arbeidsomme studenter. Som utenlandslektor får du også muligheten til å lære mye om kulturen og landet du bor i.  Jeg har reist mye rundt i Kina og forsøkt å lære meg språket. 

– Som utenlandslektor ved BFSU får du tilbud om en leilighet på campus. Boligutgiftene blir dekket av universitetet. Leiligheten er rundt 60 kvadratmeter og i god stand.  Det er viktig at du er forberedt på at du må følge reglene på campus. Du har blant annet ikke lov til å ha besøk etter klokken 23:00 og du må søke universitetet hvis du ønsker overnattingsgjester eller besøk fra Norge. Jeg har ikke hatt problemer med å få innvilget mine søknader. Det er et aktivt internasjonalt miljø blant de utenlandske lektorene ved universitetet. Jeg har fått meg flere gode venner og bruker mye tid sammen med mine kollegaer. Beijing er en stor og interessant by med over 22 millioner innbyggere og mange kulturtilbud. 

Fortell litt om norsktilbudet ved universitetet?

– I dag tilbys norsk som et hovedfag over fire år innen en bachelorgrad i europeisk språk og litteratur, og det er 18 studenter som studerer norsk. Høstsemesteret varer fra september til januar, og vårsemesteret fra mars til juli. Jeg underviser åtte til ti timer i uka dette skoleåret. Det er i tillegg åpnet et nordisk forskningssenter som tilbyr en mastergrad i nordisk språk og samfunn. Jeg har dette skoleåret undervist masterstudentene to timer i uka. Jeg bruker tiden utenfor undervisning til planlegging, retting av oppgaver og veiledning. Jeg har forholdsvis god tid til for og etterarbeid sammenlignet med min tidligere jobb. Jeg deltar også på ulike arrangement på ambassaden, både med og uten studentene.

Hvorfor velger kinesere å lære seg norsk?

– Dette er det nok ulike grunner til. Norge skårer høyt på internasjonale kåringer og er kjent for vakker natur, et godt velferdssystem og en god økonomi. Dette er ting som gjør det attraktivt å studere norsk.  TV-serien Skam har også vært med å skape interesse for norsk språk og kultur i Kina.

– Våren 2019 ble 22 studenter uteksaminert etter fire år med norskstudier. Noen av studentene har flyttet til Norge for å studere norsk som andrespråk, pedagogikk og sosialøkonomi.  De fleste har valgt å studere videre, men noen er allerede i jobb. Vinter-OL 2022 skal arrangeres i Beijing og en av mine tidligere studenter jobber nå ved Winter Sports Administrative Center. 

– Forholdet mellom Kina og Norge var anstrengt da jeg kom til Beijing høsten 2016. Normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina har vært positivt for studentene.

Hvilke erfaringer har du selv fått etter snart fire år som lektor i Beijing?

– Jeg trives svært godt i jobben min og i Beijing. Jeg kommer til å ta med meg erfaringene med å jobbe i en annen kultur. Jeg tror dette har gjort meg mer fleksibel og tilpasningsdyktig. Det har også vært svært positivt å erfare at man kan bygge et nettverk og et liv i et annet land selv etter at man har blitt voksen. Jeg anbefaler alle eventyrlystne å søke seg ut for ett år eller fire. Jeg har kun positive ting å si om mitt opphold i Kina.

Tips og råd

– Mitt råd til fremtidige utenlandslektorer er å lese om landet du flytter til. Som utenlandslektor flytter du til et annet land og det er andre lover og regler som gjelder. Du skal jobbe innfor et system som er svært ulikt det norske.

– Du må også være forberedt på at det til tider kan være ensomt, men gode forberedelser og en positiv innstilling vil være til hjelp. Jeg anbefaler at du tar kontakt med ambassaden og andre utenlandslektorer ved universitetet.  

– Jeg ønsker deg en fantastisk reise i et nytt land!

Vilkår og tilskudd

Utenlandslektorene rekrutteres blant kandidater med solid kompetanse i nordistikk og/eller norsk som andrespråk og ansettes ved universitetet i utlandet i engasjementsstillinger på inntil fem år.

I tillegg til full lønn fra universitetet mottar man et månedlig kompensatorisk tillegg fra Diku, samt tilskudd til utreise ved tiltredelse og hjemreise etter endt utenlandsopphold. Bolig må man selv finne og betale.

Mer informasjon om kvalifikasjonskrav, tilskuddsordninger og eventuelle ledige utenlandslektorat.